https://www.ilan.gov.tr

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:
“Pazar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:79 İç Kapı No:2 adresinde bulunan, mülkiyeti belediyeye ait taşınmazın, Belediye Encümeninin 06.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı gereğince 07.02.2022 tarihinde, saat 11.00’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıl süreli kiraya verilme” ihalesi yapılacaktır.
Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:
Şartname ve ekleri (ihale dokümanı), Pazar Mahallesi, Cumhuriyet Cad. No: 79 Gölhisar/ BURDUR adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünden 750,00 TL mukabilinde satın alınabilir. İhaleye katılacak isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.


Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.