Rüyada Akrep Görmek

Akrep zararlı ve zehirli bir hayvandır. Dolayısıyla aynı yılan gibi şerre ve düşmana yorumlanır. Rüyasında akrep gören kimsenin, düşman edineceği üzerine hikmetler vardır. Rüyasında akrep gören kimse çok iyi huylu olsa bile, kendisine zarar verebilecek bir düşmanı olacağına rivayet edilir. Rüyada akrep görmek iki çeşit düşmana işaret eder. Bir kısım rivayetçi akrebin güçlü, zeki, kurnaz bir düşmana, bir kısım ise inançsız ve zayıf olana işaret ettiğini söyler. Ancak tabircilerin ortak yorumları rüyada akrebi görme şeklinin belli hikmetlere delalet edebileceğini söylerler.

750 Milyon TL’lik Yatırım: Alanya Hal Kompleksi 750 Milyon TL’lik Yatırım: Alanya Hal Kompleksi

Rüyada Akrep Sokması

Rüyada akrep, İslam alimlerine göre, düşmandır. Dolayısıyla rüyada görülen akrebin sokması, düşmandan gelecek zarara işaret ettiği söylenir. Ancak burada düşmanın gücü ve kuvvetinden bahsedilmez. Sadece o düşmandan zarar görüleceği ifade edilir.

Rüyada akrep görmenin kişiyi çevresinden veya çevresinden olmayan kişilerden zarara uğratması manasında gelir. Rüyada görülen akrep sokması, üç kağıtçı bir kişiyle tanışmak, onunla iş yapmak manasına da gelir.

Rüyada Akrep Öldürmek

Rüyada akrebi öldürdüğünü görmek genellikle hayırlı bir işin yapılacağı manasına gelir. Rüya sahibinin rüyasında akrebi öldürdüğünü görmesi, zararlı şeylerden kurtulması manasına gelir. Bu zarar verebilecek düşmandan kurtulmak, hayır getirmeyecek borçtan kurtulmak anlamında tabir edilebilir.

Rüyada akrep öldürmenin bir diğer yorumu, hayırsız bir insanla iş yapmaya yaklaşılacağını ancak bundan vazgeçileceği manasındadır. Tabire göre rüyada akrep öldürdüğünü görmek, her anlamıyla kişiye hayır getirir.

Editör: Hatice Kübra Savaş