Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kazım Üstüner, dünyada her yıl 2 milyar zoonotik (Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık) vakası olduğunu 2,7 milyon kişinin bu hastalıklardan yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanı Başkanı Kazım Üstüner, 6 Temmuz ‘Dünya Zoonoz Günü’ dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Üstüner, “Her yıl ortaya çıkan 5 yeni insan hastalığının 3’ü hayvan orijinlidir. Zoonotik hastalıklar grubunda yer alan etkenlerin %80’i potansiyel biyoterör etkenleri arasında bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın tehlikeli görüp ihbarını mecbur kıldığı 50 hastalıktan 26’sı hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar olup, ülkemizde dünyadaki 200’ün üzerindeki zoonotik hastalığın ortalama 5/2’sine rastlanmaktadır. Veteriner hekimler zoonoz hastalıklarla mücadelenin kahramanı, halk sağlığının güvencesidir.” dedi.

Üstüner açıklamasında şunları söyledi;

“Her yıl ortaya çıkan 5 yeni insan hastalığının 3’ü hayvan orijinlidir”

“Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle küçülen Dünyada; insanlık çözüm gerektiren çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Dünyadaki küçülme hastalıkların hızla yayılmasına sebep olmuş, COVID-19 gibi küreselleşen zoonotik hastalıklar maalesef küresel tehlike ve tehdit haline gelmiştir. Yapılan araştırmalarda COVID-19’a kadar dünya üzerinde her yıl 2 milyar vaka olduğu ve 2,7 milyon insanın zoonotik hastalıklardan öldüğü tahmin edilmektedir. Artı Kovid sürecindeki rakamlar, bu rakamlara dahil değildir. İnsanlarda görülen hastalıkların %61’i hayvansal kökenlidir. Yeni oluşan patojenlerin (Ebola, Batı Nil, COVID-19, Kuş Gribi) %75’i hayvanlardan insanlara geçmektedir. Gıda kaynaklı hastalıkların %90’dan fazlası hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır. Her yıl ortaya çıkan 5 yeni insan hastalığının 3’ü hayvan orijinlidir. Zoonotik hastalıklar grubunda yer alan etkenlerin %80’i potansiyel biyoterör etkenleri arasında bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın tehlikeli görüp ihbarını mecbur kıldığı 50 hastalıktan 26’sı hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar olup, ülkemizde dünyadaki 200’ün üzerindeki zoonotik hastalığın ortalama 5/2’sine rastlanmaktadır. Halen en çok rastlanan zoonotik hastalıklar olarak Brusella (Malta humması), Şarbon, Salmonellozis, Tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı ateşi, Tokzoplazma ile Kuduz hastalığı sayılabilir.

“Amaç, koruyucu hekimlik kavramını hayata geçirmek için toplumu bilinçlendirmektir”

Dünya zoonoz gününün amacı; günümüz insanı ve gelecek nesiller için ciddi anlamda tehlike arz eden ve küresel bir tehdit haline gelen zoonozlara karşı insanları korkutmak ya da insan- hayvan ilişkisine negatif müdahalede bulunmak değildir. Amaç, hepimizin refahı ve daha sağlıklı bir dünya vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için, halk sağlığı stratejilerinde temel kabul gören, tıbbın en önemli ve uygulanabilir konusu olan koruyucu hekimlik kavramını hayata geçirmek için toplumu bilinçlendirmektir. Yine bugünün amacı; Zoonotik hastalıkların sürdürülebilir kontrolü ve eradikasyonu için kaynakların da birleştirildiği toplum iş birliğinin yapılmasının gerekliliğine dikkat çekmektir. 6 Temmuz’da dünyaya hayvanları korumanın insanları korumak olduğunu hatırlatmak amaçlanmaktadır. Genel olarak pandemilerde erken uyarı, erken teşhis ve erken reaksiyon ile hızla gerekli tedbirleri alarak hastalığın kontrol ve eradikasyonunu sağlamak en temel yaklaşımdır. Zoonotik hastalıklarla mücadelede başarı “Tek Sağlık” yaklaşımı ile mümkündür. COVID-19 bu yaklaşımın vazgeçilmezliğini ortaya koymuştur. “Tek Sağlık”, zoonotik hastalıkların insan, hayvan ve çevre sağlığı ile uluslararası ticaret ve ekonomi üzerine oluşturduğu küresel etkilere bağlı olarak gündeme gelmiştir. “Tek Sağlık” yaklaşımı, yerel ulusal ve küresel alanda çalışan farklı disiplinlerin insan, hayvan ve çevrenin optimal sağlığı için iş birliği faaliyetlerini kapsamaktadır. “Korunma Tedaviden Daha Etkili ve Daha Ekonomiktir” sloganı ile yola çıkan, hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve küresel halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkların kontrolünde, antibiyotik direnci ile mücadelede ve gıda güvenirliğinin sağlanmasında beşerî hekimler, veteriner hekimler, çevre uzmanları ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasını sağlayan “Tek Sağlık” kavramıyla ilgili somut girişimlerde bulunmak büyük önem taşımaktadır. Ancak, ülkemizde “Tek Sağlık” kavramı için girişimler olsa da “Tek Sağlık” sistemi mevcut mevzuatlar ve yapılarla kurumsallaşmakta ve katma değer yaratmakta istenen başarıyı yakalayamamıştır.

“Veteriner hekimler zoonoz hastalıklarla mücadelenin kahramanı, halk sağlığının güvencesidir”

Burdur Veteriner Hekimler Odası ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, Tarım ve

Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ‘Tek Sağlık” yaklaşımını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi benimsemelerini, mesleğimizin hayvan sağlığı ile refahını, toplum sağlığını ve çevreyi korumadaki hayati rolünü desteklemelerini, Bakanlık teşkilat yapılanmasının bu konsepte uygun hale getirilmesinin ülkemiz açısından önemli bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulamak istiyoruz. Veteriner hekimlik hizmetlerinin temel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası gerçeği kabul edilmeli, “Tek Sağlık” yasası çıkarılarak, gerekli yasal ve yapısal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu doğrultuda “Tek Sağlık” sistemine uygun olarak Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi kurulmalı, Tarım ve Orman Bakanlığında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları ihdas edilmelidir. Dünya Zoonoz Günü vesilesiyle, zoonotik hastalıklara karşı can siperane mücadele eden veteriner hekimlerin de bir an önce sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmesini, yıpranma payı ve özlük haklarında gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Son olarak 23 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7411 sayılı kanunla sağlık çalışanlarının özlük haklarında yapılan iyileştirmelerde Veteriner Hekimler “Anayasanın Eşitlik İlkesine” aykırı olarak yine kapsam dışı bırakılmışlardır. Gecesi gündüzü, cumartesi pazarı belli olmayan biz Veteriner Hekimleri, sağlık sınıfında değerlendirmeyen yaklaşım ve düzenlemelere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bilinmeli ki; veteriner hekimler zoonoz hastalıklarla mücadelenin kahramanı, halk sağlığının güvencesidir. Dünya Zoonoz gününün ülkemiz ve mesleğimiz için daha güzel yarınlara vesile olması dileklerimizle; tüm meslektaşlarımızın, büyük Türk Milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyoruz.”

MUHAMMET FATİH BAŞCI