Burdur, Türkiye'nin güneybatısında yer alan bir şehir olarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Nitekim Burdur, Türkiye'nin güneybatısında, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan tarihi bir şehir olarak geçmişten günümüze kadar çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır ve zengin bir tarihe sahiptir.

Burdur'un tarihine bakıldığında, antik dönemden itibaren önemli bir yerleşim yeri olduğu görülür. Kentin tarihi Lidya, Frigya, Pers, Roma ve Bizans gibi uygarlıklarla ilişkilidir. Antik dönemde Burdur, antik ismiyle Termessos adıyla anılırdı. Termessos, Likya ve Pisidya bölgeleri arasında stratejik bir konuma sahip olan bir antik kentti. Kent, Helenistik ve Roma dönemlerinde önemli bir ticaret merkezi ve askeri üs olarak kullanılmıştır.

Burdur'un tarihi dokusu, özellikle Bizans ve Selçuklu dönemlerinde daha da belirginleşmiştir. Bizans döneminde şehir önemli bir yerleşim merkezi haline gelmiş ve çeşitli kiliseler, manastırlar ve yapılar inşa edilmiştir. Selçuklu döneminde ise Burdur, Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde şehirde çeşitli medrese, cami ve hanlar yapılmıştır.

Burdur’daki Diyaliz Olayında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3’e Yükseldi Burdur’daki Diyaliz Olayında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3’e Yükseldi

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Burdur, idari ve kültürel açıdan önemli bir merkez olmuştur. Osmanlı döneminde şehirde birçok tarihi eser ve yapı inşa edilmiş, şehir kültürel açıdan da gelişmiştir.

Bugün Burdur, tarihi mirasıyla zengin bir şehir olarak tanınmaktadır. Kentte birçok antik kalıntı, tarihi yapı ve müze bulunmaktadır. Bu zenginliklerden biri de geçmiş Yörük hayatının izleridir. Yörükler, Türkmen kökenli bir topluluk olup göçebe veya yarı göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. Burdur'da da Yörükler, yayla ve kışlak arasında mevsimlik göçler yaparak hayvancılıkla uğraşırlar. Bu göçler sırasında geleneksel çadırlarda yaşarlar ve hayvanlarını otlatırlar.

Burdur Yörük’ünün yaşam biçimi, çadır hayatı, el sanatları, yemek kültürü, müzik ve dans gibi unsurlarıyla dikkat çeker. Geleneksel çadırlarda yaşayan Yörükler, dayanıklı ve taşınabilir yapılarıyla bilinirler. Ayrıca el dokuması kilimler, halılar ve heybeler gibi el sanatları ürünleriyle de ünlüdürler.Günümüzde halen daha alaca dokumalar ve ibecik dokumaları yaşatılmaya devam ediyor.  Bu ürünler genellikle geleneksel desenler ve renklerle süslenir. Yörüklerin yemek kültürü de oldukça zengindir. Hamurlu ekmek, gözleme ve çeşitli et yemekleri yaygın olarak tüketilir. Ayrıca düğünlerde ve özel günlerde geleneksel müzikler çalınır ve Zeybek gibi halk oyunları oynanır.

Burdur Yörük’ü, doğal güzellikleri, gelenekleri ve samimi insanlarıyla Anadolu’nun özünü yansıtan bir yaşam biçimidir. Yapay zekâ aracılığıyla bu geçmiş yaşamın izlerini keşfetmek, tarih ve kültür meraklıları için heyecan verici bir deneyim sunuyor.

T Y U

Burdur'un Yörükleri Şimdi Nereye Gitti?

Bazı Yörük aileleri, geleneksel yaşam tarzını sürdürerek nadiren de olsa halen yaylak ve kışlaklarda hayvancılıkla uğraşıyor. Ancak birçok Yörük ailesi, şehirlerde yerleşik hayata geçmiş ve geleneksel yaşam tarzını terk etti. 

Geleneksel Yörük yaşamının azalmasıyla birlikte, Burdur'daki Yörük nüfusu da giderek azaldı. Ancak Yörük kültürü hala şehirde ve çevresinde yaşayan insanlar arasında önemli bir yere sahip. Yörüklerin yerleşik hayata geçişleriyle birlikte, geleneksel göç alışkanlıkları ve yaşam tarzı da değişmiş durumda ancak halen daha bazı alışkanlıklar ve gelenekler düğün, bayram gibi buluşmalarda sürdürülmeye devam ediyor. Bunun için günümüzde Burdur Yörükler Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği kuruldu ve Alaattin Kalkan başkanlığında faalliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: BURDUR YENİ GÜN MEDYA