Yapılan araştırmalara göre, çalışma hayatındaki bireylerin çoğunun çeşitli sebepler ile kendilerini ‘tükenmiş’ hissetlemerinin oldukça yaygın olduğunu ortaya konuyor. Psikolog Merve Karakaş Özayhan, bu konudaki araştırmaları ve deneyimleri sonucunda tükenmişlik hissinin ekonomik koşullar, yoğun iş temposu ve mobbing gibi faktörlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. 

"Burdur'da Sosyal Alan Çeşitliliğini Artırmak İş Hayatındaki Tükenmişliği Aynı Oranda Azaltabilir"

Birçok sebebe bağlı ortaya çıkan bu tükenmişlik hissinin bireye olan etkileri genellikle: kaygılı olma hali, depresif duygularda artış, kendini yetersiz ve değersiz hissetme, çabuk öfkelenme, sigara veya alkol kullanımı artırmak, … vs. şeklinde sıralanabileceğini söyleyen Psikolog Merve Karakaş Özayhan, bireylerin bu gibi duygudurumları oluştuysa eğer yok saymamalarını önerdi. Ayrıca işten arta kalan vakitlerde  dinlenmenin, sosyal aktivitelere ve ilgi alanlarına zaman ayırmanın tükenmişlik hissi yaşamaktan bireyi uzaklaştırarak kişiye psikolojik sağlamlık katacağını vurguladı. Burdur ilinde sosyal tesislerin yetersizliği, Burdur’da çalışan bireylerin çalışma hayatlarında tükenmişlik hissini yaşama ihtimalini arttırabileceğini söyleyen Merve Karakaş Özayhan, bu durumu önlemek için, Burdur’daki sosyal tesislerin sayısını ve çeşitliliğini artırmayı bununla beraber mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesini ve hem belediye hem de tüm özel sektörlerde çalışanlara yönelik psikolojik destek birimi oluşturmayı sundu. Böylece, bireylerin iş ve sosyal yaşam dengesini sağlamaları ve tükenmişlik hissini azaltmaları desteklenmiş olacağını vurguladı.

x-kusagı

Merve Karakaş Özayhan, tükenmişlik hissinin yaygınlığının kuşaklar arasındaki farkını ise şöyle açıkladı,

“Çalışma hayatında yaşanan bu tükenmişlik hissi X kuşağında daha az görülüyor. X kuşağı yaşadıkları dönem itibariyle ‘yaşamak için çalışmak’ düşüncesinde olduğu için ve gerekmedikçe teknoloji kullanmadıkları için iş temposu onları kolay kolay bu düşünceye sevk etmiyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre de tükenmişlik hissi, özellikle Y kuşağı için daha yaygın görünüyor. Y kuşağının şuanki tüketim toplumunun çoğunu oluşturması ve hayatlarında teknolojiye daha fazla yer vermeleri, daha fazla tükenmişlik hissetmelerine neden olabiliyor. Tüketim toplumunun çoğunu oluşturan Y kuşağı ülkemizdeki ekonomik zorluklar nedeniyle bazı isteklerini ertelemek zorunda kalmaları ise Y kuşağının iş doyumu azaltarak, tükenmişlik hissini artırabiliyor. Z kuşağına da değinecek olursak, yani yeni işe başlayacak kişiler genellikle büyük beklentiler ve hayaller ile işe girdikleri taktirde büyük ve hızlı bir tükenmişlik hissi yaşama ihtimalleri artıyor. Bu nedenle, yeni işe başlayacak olan kişiler işe girmeden önce iş ortamı, görev tanımı, görevinin zorlukları, avantajları, dezavantajları ile ilgili bilgilenmeleri ve iş hayatı ile ilgili gerçekçi beklentilere sahip olmaları önemlidir."

tukenmislik-sendromu-nedir

"Ruh Sağlığı İzni Konusu Ruh Sağlığının Önemsenmesi Noktasında Oldukça Önemli"

Ruh sağlığı izni konusu da son zamanlarda gündeme gelen ve önemli bir konu, Psikolog Merve Karakaş Özayhan bu konuda,

“Bu durum ruh sağlığının, beden ve zihin sağlığı kadar önemsendiğinin en güzel kanıtlarından biri. Tam tersi bir durumda bireyin kendini umutsuz, yetersiz ve değersiz hissettiği bir süreçte bu duygudurumlarını yok sayarak iş hayatına devam etmesi ve farklı sorumlulukları üstlenmesi, içinde bulunduğu olumsuz duygudurumlarını daha da artarak, kendisi için içinden çıkılması daha zor bir hale getirebilir tam da bu yüzden ‘Ruh Sağlığı Izni’ ni suistimal edilmediği taktirde oldukça verimli buldum.

kahve-mutluluk

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nden "Temel Eğitim" Programı Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nden "Temel Eğitim" Programı

Bu izin ile beraber bireyler iş ortamına çok daha verimli bir şekilde geri dönebileceklerini düşünüyorum. Bireylerin kendi duygu ve düşünceleri, güçlü ve zayıf yönleri, kişilik yapıları vs. gibi konular hakkında farkındalıklarının artması ve bu konuda içgörü kazanmaları çok kıymetli.  Ruh sağlığı, beden ve zihin sağlığı kadar önemlidir ve çalışanların bu konuda bilinçlenmesi ve gerektiğinde izin alabilmesi oldukça koruyucu ve kıymetli. Bu şekilde, çalışanların iş doyumunun ve verimliliğinin artacağına eminim.”

ifadeleri ile düşüncelerini aktardı.

BURDUR YENİ GÜN MEDYA- ÖZEL HABER

Kaynak: Hatice Kübra SAVAŞ