Bucak Ticaret ve Sanayi Odası 'ndan yapılan açıklamada:''Üyelerimiz tarafından ödenmesi gereken Yıllık Aidat ve Munzam Aidat, 5174 Sayılı Kanunun 24.ve 25. maddelerinde açıklanmıştır. Buna göre:                                             

 YILLIK AİDAT: Üyenin her yıl ödemekle yükümlü olduğu aidattır.

MUNZAM AİDAT: Gerçek kişi tacir ve sanayicinin bir yıl ikindeki gelir vergisine matrah teşkil eden TİCARİ KAZANÇLARI, tüzel kişi sanayicilerin ise TİCARİ BİLANÇO KARLARI üzerinden binde 5 oranında ayrıca ödemekle yükümlü oldukları aidattır.Üyeler herhangi bir bildirim beklemeden yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile müracaatla munzam aidatlarını ödemekle mükelleftirler.

 Üyelerimizin, vergi dairelerine bildirdikleri gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının içerisinde GMSI,MSI, Zirai Kazanç veya Serbest Meslek Kazancı varsa beyanname örneği ile odamıza başvurmaları halinde, üyelerimizin lehine gerekli düzeltme yapılacaktır.   

Aidat

Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın ödeme süreleri

 1.TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ: 01 TEMMUZ 2024

2.TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ: 31 EKİM 2024

Süresinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlara 6183 Sayılı AMME ALACAKLARI TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Bu çerçevede; üyelerimizin Yıllık Aidat ve Munzam Aidat borçlarını odamız veznesine ödemeleri önemle duyrulur'' denildi.

Salda gölünün ortasında can pazarı Salda gölünün ortasında can pazarı

Kaynak: Haber Merkezi