Ekonomim'den İbrahim Ekinci'nin haberine göre, takipteki alacak oranının en yüksek olduğu ilk il yüzde 3,9 ile Konya oldu. Borcuna en sadık il ise takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı yüzde 0,59’la Çankırı oldu. Takipteki alacak oranının en yüksek olduğu ilk 5 şehir ise yüzde 3,9 Konya, yüzde 3 Diyarbakır, yüzde 2,4 Mardin, Hakkâri yüzde 2,2 ve yüzde 2,2 Adana şeklinde sıralandı. Çankırı'dan sonra takibe düşme oranının en düşük olduğu iller de Denizli, Nevşehir, Siirt, Kastamonu ve Aksaray oldu.

Borcuna en sadık iller

  • 🔴Çankırı
  • 🔴Denizli
  • 🔴Nevşehir
  • 🔴Siirt
  • 🔴Kastamonu

Borcuna sadık olmayan iller

  • ⚫Konya
  • ⚫Diyarbakır
  • ⚫Mardin
  • ⚫Hakkari
  • ⚫Adana

Liste içerisinde yer almayan Burdur ise, akıllara Burdur'un borcunun olmadığı fikrini getirdi. 

Kaynak: KADRİYE ÇETİN