Süleyman Demirel Üniversitesi Gençlik Araştırmaları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, Türkiye'deki gençlerin mutluluk, anlam ve başarı algılarını ele aldı. Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Prof. Dr. Ali Murat Alparslan, Doç. Dr. Rukiye Çelik, Doç. Dr. Ahmet Günay, Dr. Öğr. Üyesi Seher Yastıoğlu ve Öğr. Gör. Dr. Zafer Haklı'nın liderliğinde yapılan bu araştırma, 184 farklı üniversiteden 3 bin 385 gence ulaşarak gerçekleştirildi.

Araştırmanın temel bulguları, gençlerin mutluluk ve mutsuzluk kaynaklarını, yaşamlarına anlam katan unsurları ve başarıyı nasıl tanımladıklarını açıklıyor. Bu çalışma, gençlerin karşılaştıkları zorluklar ve fırsatlar karşısında nasıl bir tutum sergilediklerine dair değerli içgörüler sunarak, eğitimciler, politika yapıcılar, aileler ve gençler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Araştırma, gençlerin iş hayatındaki tercihlerini ve başarı algılarını da ele aldı. Bulgulara göre, gençler iş hayatında kişisel gelişim ve duygusal tatmine öncelik veriyorlar. Başarı kavramı da gençler arasında farklı algılanıyor; gençler için başarı, kişisel hayalleri gerçekleştirmekle ölçülüyor. Ayrıca, mutlu gençlerin hayatlarına anlam katan unsurlar arasında mücadele etmek, dürüst yaşamak ve manevi değerlere önem vermek gibi unsurlar öne çıkıyor. Aile odaklı gençlerin daha mutlu olduğu belirlenmiş; aile kurmayı ve çocuk sahibi olmayı hayatlarının en büyük başarısı olarak gören gençlerin mutluluk seviyelerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Araştırma, gençlerin yaşadığı toplumsal dinamikleri ve tercihlerini anlamak adına önemli bir kaynak oluşturuyor ve gençlerin karşılaştığı zorluklara ve fırsatlara nasıl yaklaştıklarına dair önemli içgörüler sunuyor.