Türk Dil Bayramı, Türkçenin köklü tarihine odaklanarak, dilin önemini vurguluyor. 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in ilan ettiği fermanla Türkçe, Anadolu'da resmî dil olarak tanındı. Bununla ilgili olarak Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert,

"Karamanoğlu Mehmet Bey bundan 747 yıl önce “Şimden gerü hiç kimesne kapuda ve dîvânda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler.”  şeklinde ilan ettiği fermanıyla Türk dili için tarihî bir adım atmıştır. Dünyanın en köklü dillerinden olan kadim dilimiz Türkçe, bu ferman ile Anadolu’da ilk kez resmî dil olarak ilan edilmiştir.

Burdurlu emekli polis memuru vefat etti Burdurlu emekli polis memuru vefat etti

Karamanoğlu  Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277’de ilan ettiği bu ferman, Türkçenin geliştirilip zenginleştirilerek gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir yer tutmuş; bu ferman ile millî kültürümüzün mihenk taşı Türkçe taçlandırılmıştır.

Türkçenin resmî dil olarak kabul edilişinin 747. yıl dönümünde aziz milletimizin 13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı kutluyoruz."

ifadeleri ile kutlama mesajını paylaştı.

Karamanoğlu

Karamanoğlu Mehmet Bey'in habere konu olan 747 yıllık fermanı Türk dilinin gelişimi ve korunması için önemli bir kilometre taşı niteliği taşıdı. Türkçe, tarih boyunca çeşitli coğrafyalarda etkileşime girmiş, zengin bir dil mirası oldu. Türk Dil Bayramı olarak ilan edilen bu gün, yıllar boyu bu mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma çabalarını kutladı.

Türkçenin Küresel Rolü ve Yaygınlığı

Bugün, Türkçe 220 milyon kişi tarafından konuşulan ve 100'den fazla ülkede öğretilen 5. en yaygın dildir. Türkçe, sadece Türkiye ve Kıbrıs'ta değil, aynı zamanda çeşitli Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya ülkelerinde de resmî veya yaygın olarak konuşulan bir dildir. Türk Dil Bayramı, Türkçenin küresel rolünü vurgulayarak, dilin uluslararası arenadaki etkisini kutlar.

Türkçenin Jeopolitik Önemi ve Dil Ailesi

Türkçe, jeopolitik açıdan da büyük öneme sahiptir. Doğu Avrupa, Orta Asya ve Sibirya'da konuşulan yirmi yazı dili koluna ayrılan bir dil ailesine aittir. Bu diller arasında farklılıklar olsa da, Türkçe bilmek, bu stratejik bölgede iş yapmak isteyenler için önemli bir avantajdır. Türk Dil Bayramı, Türkçenin jeopolitik önemini vurgulayarak, dilin coğrafi ve kültürel açıdan çeşitliliğini kutlar.

Uluslararası Öğrencilerin Türkçe Deneyimleri

Türk Dil Bayramı ile ilgili geçtiğimiz yıllarda açıklamalarda bulunan Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ve öğrenciler, Türkçenin önemiyle birlikte dilin gelecek nesillere aktarılması için çaba harcanmasının gerekliliğini vurguladı. Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan dünyanın dört bir yanında Türkçe konuşan insanların olduğunu belirtti. Türkçe'nin köklü bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Çalışkan, Türkçe'nin gelişimi ve gelecek nesillere doğru aktarılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türkçenin Balkanlar'daki Önemi ve Korunması

Yine geçtiğimiz yıllar içerisinde Türk Dil Bayramı için açıklamalarda bulunan Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ile birlikte konuşan Kosovalı öğrenci Davut Kazaz, Türkçenin Balkanlar'da asimile edilmeden kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Bulgar TÜ öğrencisi Özlem İbrahim, Türkiye'de eğitim aldığı sürede dilini geliştirdiğini ifade etti. Bulgaristan'da, Türkçe'yi yanlış kullananları uyardığını anlatan İbrahim, Türçe'nin doğru aktarılması ve telaffuz edilmesine gayret gösterdiğini söyledi.

Editör: Hatice Kübra Savaş