SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde sandık görevlilerinin ücretleri belirlenmiştir. Buna göre,

Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,
Sandık memurlarına 2.088 TL,
Partili üyelere 1.044 TL,
Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecektir.
SANDIK GÖREVLİSİ NE İŞ YAPAR?

 • Oy verme işlemlerinin yönetilmesi:
 • Seçmenlerin kimliklerini kontrol etmek ve seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadıklarını doğrulamak
 • Seçmenlere oy pusulalarını ve zarfları dağıtmak
 • Oy verme işleminin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak
 • Kullanılmış oy pusulalarının sandığa atılmasını denetlemek
 • Oy sayım ve dökümünün yapılması:
 • Oy verme süreci tamamlandığında, sandığı açarak oyların sayımını gerçekleştirmek
 • Oyların geçerliliğini kontrol etmek ve geçersiz oyları ayırmak
 • Geçerli oyların sayısını ve her adaya düşen oy sayısını tutanağa kaydetmek
 • Seçim sonuçlarının belgelenmesi:
 • Sayım ve döküm işlemi tamamlandıktan sonra, seçim sonuçlarını tutanağa geçirmek
 • Tutanakları imzalamak ve ilçe seçim kuruluna sunmak

Diğer sorumluluklar:

 • Diğer sandık kurulu üyeleriyle işbirliği yaparak seçimin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak
 • Herhangi bir usulsüzlük veya şüpheli durumla karşılaşıldığında, durumu ilçe seçim kuruluna bildirmek
 • Seçim sandık görevlileri, demokratik bir seçimin gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynarlar. Görevlerini tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirmeleri, seçim yasalarına uygun hareket etmeleri önemlidir.