GündemManşetÜniversite-MAKÜYeni Gün Analiz: “BURDUR DA TEŞVİK ALABİLİYORMUŞ!”

3 sene ago

Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi’nin (MAKÜ) hayvancılık alanında faydalanacağı bölgesel kalkınma odaklı özel teşvik, Burdur gündemine damgasını vurdu, geniş yankı uyandırdı. Yıllardır arzuladığı teşvikleri, özel destekleri alamadığından yakınan Burdur’da bu son gelişme başta; psikolojik, moral değerler olmak üzere ilimizde çıtayı, seviyeyi yukarıya taşıyacak bir gelişme olarak algılandı.

Burdur’da hayvancılık sektörü, hayvancılığa dayalı sanayinin gelişmesine katkı koyacak bu teşviğin, ileriki süreçte elbette pek çok ekonomik, sosyal katkısı olacak. Biz bugünkü haberde, son müjdenin kentte oluşturduğu havaya, psikolojik- moral katkısına dikkat çekmeye çalıştık.

Çünkü; bu şehir yıllarca “teşvik, özel destek, bölgesel destek” ve benzeri kavramlarca ifade edilen destekleme uygulamalarında hep ihmal edildiğine inanıyor, hak ettiğini alamadığından yakınıyordu!.. Teşviklerden etrafındaki illerin, komşu illerin daha çok yararlandığı, Burdur’un ise hep geride kaldığı algısı, bu yüzden çevremizdeki illerle makasın daha da açıldığı görüşü, bu yerleşik kanaat, hepimizin hafızasında, kentin belleğinde…

Burdur; yıllarca uzun bir süre ‘kalkınmada öncelikli iller’ arasına girmeyi bekledi. Bu beklenti o denli yüksek bir beklenti idi; 80’li, 90’lı yıllarda Burdur’un sorunları, istekleri sözkonusu olduğunda, listenin en başında, dosyanın ilk sayfasında, hep bu talebimiz yer aldı senelerce… Teşvik sisteminin daha sonraları adı değişse de Burdur’un özel teşviklerden faydalanma ümidi hep sürdü. Daha sonra AK Parti iktidarları döneminde değişen teşvik uygulamalarında Burdur, yine daha iyisini bekledi.

Çünkü; pek çok sosyo-ekonomik kriterde verilerimiz iyi, artı gibi gözükse de bu şehrin daha çok büyümeye, gelişmeye, kalkınmaya ihtiyacı vardı. Özellikle de endüstriyel hamleye, seri üretim yapacak işletmelere, özel sektöre, yatırımcıya… Bu nedenle Burdur’un kalkınmada öncelikli iller arasına alındığı takdirde; teşviklerin, girişimciye cazip geleceği, yatırımların Burdur’a çekileceği beklentisi, hep gündemde sıcak yerini korudu…

MAKÜ’ye verilecek olan özel teşvik, özetlemeye çalıştığımız ilimizdeki bu ruh halini olumluya çevirecek, özgüven eksikliğini giderecek bir adımdır. O yüzden ilk etkisi, zihinlerimizde olacak. Moral değerlerimizi, psikolojimizi düzeltecek bir tarihi fırsat olarak görüyoruz, MAKÜ’ye biçilen rolü, Burdur’a yüklenen hayvancılık misyonunu…

Yıllardır devletten, siyasi iktidarlardan istediğini elde edemediğini düşünen, arzuladığına kavuşamadığına, geri bırakıldığına inanan bir şehirde, daha 10 yıl önce kurulan bir Üniversite’nin 40 üniversite arasından böyle özel bir projeye seçilmesi, pilot il olarak belirlenmesi, Burdur’un makus talihini kırma yolundaki dönüm noktası, kilometre taşı niteliğinde…

Elbette; önümüzdeki günlerde Kalkınma Bakanlığı’nca finanse edilen ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması’ projesinin ayrıntıları, MAKÜ’ye ve Burdur’a kazandıracağı katkılar, katma değeri, daha net bir şekilde ortaya konacak.

MAKÜ, genel bütçe haricinde aldığı payın haricinde, bu proje için ayrıca mali imkanlar, destekler elde edecek, teşvikler alacak. Tabiiki, bunların her biri ayrı bir gelişme, haber değeri taşıyor. Biz bu analizimizde, işin başlangıcındaki zihinsel katkısına dikkat çekmek istedik.

Projenin içeriğine dair ilk bilgiler

MAKÜ Rektörü Adem Korkmaz’ın büyük önem verdiği, ekibiyle birlikte uzun bir süredir hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü, bölgesel kalkınma odaklı hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirilmesini hedefleyen projenin içeriği, verileri hakkında da ilk bilgiler gelmeye başladı.

MAKÜ liderliğinde; hayvancılık sektörüne nitelik, verimlilik, katma değer, markalaşma ve sürdürülebilirlik hedefleyen proje kapsamında; çiftçi eğitiminin yaygınlaştırılması, hayvan yetiştiriciliği, hayvansal üretim ve sanayi başlıklarında ise; genetik ıslah, AR-GE çalışmaları, hayvan sağlığı, yenilikçi yöresel ürünler, alternatif yem yöntemleri, hayvansal atıkların geri dönüşümü ve yan ürünler çalışmaları yer alıyor.

Projenin devamında ise; Çiftlik Yönetimi ve İzleme Sistemi, Sektör Meclisi gibi uygulamalar hayata geçirilerek, rekabetçilik ve hayvansal verim artışı, istihdamın çeşitlenmesi ve artışı, bölgesel gelir artışı, göçün azalması ve çevresel sürdürülebilirlik amaçlanıyor.

Kodlama : SadeMedia Interactive