GündemİlçeManşetSağlıkValilik açıkladı! İşte madde madde Kurban Bayramı tedbirleri

3 ay ago

Burdur Valiliği, Kurban bayramı tedbirlerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada Vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içinde geçirmelerini sağlamak, tatil süresince kamu hizmetlerinin sunumunda herhangi bir aksaklığa yol açmamak amacıyla alınan tedbir kararlarını madde madde açıklandı.

Burdur Valiliği, Kurban bayramı tedbirlerini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada tedbirler şu şekilde belirtildi: “Vatandaşlarımızın, 30 Temmuz 2020 Perşembe günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamı içinde geçirmesini sağlamak, tatil süresince kamu hizmetlerinin sunumunda herhangi bir aksaklığa yol açmamak amacıyla aşağıda yer verilen tedbirlerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından alınması Valiliğimizce gerekli görülmüştür.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22.07.2020 tarihli ve 11969 sayılı “Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu Genelgesinde; Kurban Bayramı tatilinin yaz mevsimine denk gelmesi ile birlikte karayollarımızdaki “turizm ve tarımsal” amaçlı seyahatlerin ve uzun mesafelere bağlı olarak “seyahat sürelerinin artacağı” göz önünde bulundurularak trafik güvenliğinde oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve trafik kazalarıyla en seri şekilde mücadele edebilmek için başta hız ihlalleri olmak üzere , toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik bütün hususları da içerecek şekilde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bayram öncesi ve sonrası için tedbir planları hazırlanacak ve birer örneği Valiliğime sunulacaktır. Genelgede belirtilen maddelerin uygulanmasında bütün hususlar göz önüne alınarak hareket edilecek, ayrıca aşağıda belirtilen maddelerin uygulanmasında hassasiyet gösterilecektir.

I- GENEL HUSUSLAR

1) Trafik ekiplerince yürütülecek tüm faaliyetlerde (iletişim/denetim/bilgilendirme) Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tüm personelin temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet etmesi,

2) Kurban Bayramı tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmemesi, trafik hizmetleri dışında nöbet/vekâlet/ikiz görevlendirme yapılmaması (genel hizmet/asayiş birimlerinden trafik denetim ekiplerine takviye yapılması), gerek görülmesi halinde ise diğer birimlerin resmi araçlarından da yararlanılması ve personelin izin planlamasının bu çerçevede yapılması,

Ayrıca; trafik birimlerine ait hizmet binalarının çevre koruma nöbetlerinin, bayram süresince takviye edilen/edilecek diğer personel tarafından tutulması, tüm trafik personelinin fiilen denetim hizmetlerinde görevlendirilmesi,

3) Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında sürücüler üzerinde “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nun geliştirilmesi amacıyla GÖRÜNÜR olmalarının sağlanması, bu sebeple güzergâhtaki ekip araçlarının tepe lambalarının açık olması ve bekleme/denetleme noktalarındaki ekip araçlarının yola 90 derece açıyla bulundurulması,

4) Kazalara yönelik istatistiki verilerden yararlanarak karayolunda kazaya sebep olan ihlallerin gerçekleştiği yerler ve ihlalin türü, bu ihlaller nedeniyle kazanın meydana geldiği kavşağın geometrisi, yatay ve düşey geometri, oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları ile kaza yerleri gibi bilgilere dayalı olarak denetimlerin yapılacağı kesimlere ve saatlere ilişkin planlama yapılması,

5) Trafik ihlalleri ile kazalarının arttığı bölgelerde trafik ekiplerinin görünürlük etkisini ve sıklığını artırmak amacıyla “Maket/Model Trafik Araçları”nın bakımlı olması ve araçların gece görünürlüğünün artırılması için tepe lambalarının çalışır vaziyette bulundurulması,

Ayrıca maket/model trafik polis/jandarma araçları uygulamasının ikinci adımı olarak “Maket/Model Trafik Personeli” çalışması kapsamında maket/model trafik personelinin maket/model trafik araçlarının yanına yerleştirilmesi,

6) Denetim bölgelerinde; “Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge”de belirtildiği şekilde şerit daraltması yapılması, hava durumuna göre dominit lamba/opilektör ile el feneri kullanılması, personelin sorumlu amirlerinden izin almaksızın ve programda belirtilen dinlenme saat ve sürelerinin dışında “aktif denetim” görevinden ayrılmaması,

7) Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılarak işlemlerin en kısa sürede tamamlanması,

8) Sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücülerinin de durdurularak “Yüz Yüze İletişim” kurulması, sürücülerin durdurulma nedenleri ile birlikte hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermelerinin gerektiği, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte on dakika mola verilerek dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması konusunda bilgilendirilmesi,

9) Otoyollarda ve şehirler arası karayollarında dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonları kenarlarında ve banketlerde uygunsuz durumda beklemeye/park etmeye müsaade edilmemesi,

10) Dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, yol kenarlarında ürün satışı yapılan yerlerin önlerinde ve banket/emniyet şeritlerinde duraklama yapma/park etme ile yol kenarı tezgâhlarına ait ürün bilgi yazılarının karayolu kenarlarında, işaret levhalarında ve karayolu sınır çizgisinin içerisinde (50 metre) bulundurulmasına izin verilmemesi,

11) Trafik ekiplerine akaryakıt kısıtlaması yapılmaması,

12) Denetleme noktalarındaki personelin ve durdurulan araç içindeki vatandaşların trafik ve güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde alınarak başta sorumlu ve/veya nöbetçi amirler ile sıralı amirler ve görevli ekip/personeli denetlemekle görevlendirilenlerce görev başı denetimlerin yapılması ve “Ekip Görev ve Faaliyet Formu”nun ilgili bölümlerinin denetime ilişkin not düşülerek imzalanması,

13) Sürücü ve yolcularda trafik bilinci oluşturularak trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının geliştirilmesi amacıyla “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla oluşturulan ve “Yaşam Tüneli Projesi” olarak tabir edilen bilgilendirme çadırlarında sürücü ve yolculara verilecek eğitimlerde yaya önceliği/güvenliği başta olmak üzere, cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı ile hız sınırları konularına ağırlık verilmesi ve PolNet/JNet sayfalarında yer alan yaya güvenliği filmlerinin eğitimlerde gösterilerek en fazla sayıda yol kullanıcısına ulaşılması için gerekli tedbirlerin alınması,

14) Denetimlerde, yol kullanıcılarını bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik daha önce gönderilmiş olan materyallerin dağıtılması ve www.trafik.gov.tr internet adresinde yer alan kamu spotlarının sosyal/görsel medya vb. platformlarda yayınlanması,

15) Vatandaşlarımızın güvenli ve düzenli bir trafik ortamında seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik yoğunluğunu azaltmak, trafik kazalarından kaynaklanan can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 13-18 inci maddeleri uyarınca yapım ve bakımından sorumlu olunan kurum/kuruluşlarla (Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler) iş birliği ve koordinasyon içerisinde;

a) Yol çalışması yapılan yerlerde trafik akışını etkilemeyecek şekilde düzenleme/işaretleme yapılması ve bunların sürekliliğinin sağlanması,

b) Trafik kazalarının yoğunlaştığı kesimler ile “kara nokta” olarak tanımlanan yol kesimlerinde ilave işaretleme vb. tedbirlerin alınması,

c) Şehirler arası karayolları üzerindeki il ve ilçe merkezlerinde trafiğin yoğun olacağı değerlendirilen ışıklı kavşaklarda, sinyalizasyon süresinin taşıt trafiğinin kavşaklardan güvenle ve en yüksek kapasitede geçmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi yönünde alınan tedbirlere ilave olarak bazı yol kesimlerinde trafik akımını rahatlatacak ve kaza riskini ortadan kaldıracak şekilde yol aktarım tedbirlerinin, gerekli işaretleme ve düzenlemelerle birlikte alınması,

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI:

Bayram ziyaretlerinin yoğun olarak yapılacağı dikkate alınarak toplu taşıma hizmetleri düzenlenecek, güzergâhlar ve araç sayıları ihtiyaca göre planlanacaktır. Bayram süresince ziyaret edilen yerler arasında olan mezarlık, kurban satış ve kesim alanlarının ulaşım, araç parkı, otobüs terminalinin temizliği ile yangın olaylarına karşı itfaiye teşkilatında gerekli tedbirlerin alınması gibi hususlar bir kez daha gözden geçirilecek, varsa eksiklikleri tamamlanacaktır. Ayrıca vatandaşlarımızın içme ve kullanma suyu, çöp ve katı atıkların toplanması, cenaze hizmetlerinin gecikmeden karşılanması konusunda gerekli tedbirler alınacaktır.

Kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, kesim yerleri dışında kurban kesimine müsaade edilmemesi, park, cadde ve sokaklarda kesim yapılmasının önlenmesi, kurban atıklarının usulüne uygun bir şekilde bertaraf edilerek çevre kirliliğinin oluşmasına fırsat verilmemesi için gerekli tedbirler önceden alınacak ve takip edilecektir.

Bayram tatili süresince çocuk oyun alanlarının da yoğun olarak kullanılacağı dikkate alınarak, bu alanların bakımının ve temizliğinin öncelikle yapılması ve bayram boyunca takip edilmesi, bu alanlarda çocukların güvenliğini tehdit edebilecek unsurların ortadan kaldırılması sağlanacaktır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ:

Kurban Bayramı tatili süresince halkımızın sağlık hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir. Olabilecek trafik kazaları ve kurban kesimi sırasında oluşacak yaralanmalar ile istenmeyen olaylara karşı İl Sağlık Müdürlüğünce gerekli bütün sağlık önlemleri eksiksiz olarak alınacaktır.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ:

Kurban Bayram öncesi dönemi kapsayacak şekilde gıda üretim, satış ve tüketim yerlerinin denetimlerine ağırlık verilecek, ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde özellikle bayramda tüketilecek gıdaların denetimi gerçekleştirilecektir.

TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ:

Bayram öncesi dönemde piyasa fiyat denetimi ve ürün etiket denetimi konuları titizlikle yerine getirilecektir.

İL ÖZEL İDARESİ:

İl genelinde çöp toplama hizmetlerinde hiçbir aksama yaşanmayacak şekilde planlama yapılacak ve bayram tatili süresince çöp toplama faaliyetleri günlük olarak sürdürülecek, Salda Gölü çevresinde çöp toplama hizmetlerine ayrıca önem verilecek ve gerektiğinde aynı gün içinde tekrar çöp toplanacak şekilde hazırlık yapılacaktır. Ayrıca şehitliklerin tertip ve düzeni gözden geçirilerek temizlikleri yapılacaktır.

KARAYOLLARI 134. ŞUBE ŞEFLİĞİ:

Bayram tatili süresince yaşanacak araç trafiği dikkate alınarak sorumluluk alanında bulunan karayollarında gerekli bakım, onarım ve işaretleme çalışmaları tatil öncesinde titizlikle yerine getirilecektir.

Burdur-Fethiye Karayolunda yol yapım çalışması süren kesimlerinde yapılan ışıklı işaretlemelerin kontrolü yapılacaktır.

AEDAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ:

Oluşabilecek elektrik arızalarına karşı tedbirler planlanacak ve gerekli hazırlıklar yapılacaktır.

İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ:

Haberleşme ve internet hizmetlerinde oluşabilecek arızalara karşı gerekli tedbirler planlanacak ve hazırlıklar yapılacaktır.

KAYMAKAMLIKLAR:

Yukarıda belirtilen tedbirler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bütün sorumluluk alanlarını kapsayacak şekilde alınmakla birlikte, Kaymakamlıklar tarafından da gerekli planlama yapılarak ilçelerde tedbirler alınacaktır.

Ayrıca;
Vatandaşlarımızın dini duygularının istismar edilerek kurbanların veya ekonomik değeri olan kurban unsurlarının başta FETÖ/PDY, PKK olmak üzere terör örgütlerinin kullanımına aktarılmasına yönelik yasadışı faaliyetlerin takip edilmesi, önlenmesi ve halkımızın bu hususlarda aydınlatılması için ilgili kurumlarca her türlü önlem alınacaktır.

Bayram öncesinde kurbanlık hayvan sevki yoğunlaşacağından kaçak hayvan alımı, satımı ve sevkleri konusunda Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordineli olarak çalışacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

Gereğini ve uygulamanın bizzat kurum ve kuruluşların yöneticileri tarafından takibinin sağlanmasını önemle rica ederim.”

Kodlama : SadeMedia Interactive