Salda Gölü “Beyaz Adalar” kısmında 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren göle girilmeyeceği, yüzülmeyeceği ve plajın kullanılmayacağı açıklanmıştı. Bu yasak kararının ardından herkesin merak ettiği soru Salda Gölü ne olacak? Salda Gölü’nde ne gibi çalışmalar yapılacak? oldu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından herkesin merak ettiği sorulara yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Vali Arslantaş, Salda Gölü hakkında yaptığı paylaşımda; “Beyaz Adalar bölgesini görebilecek şekilde 3 ayrı noktada ziyaretçiler için ahşap seyir terasları yapımına başlanmaktadır. Salda Gölü çevresinde 36 km uzunluğunda bisiklet yolu yapımına başlanacaktır. Salda Gölü’ne kuş uçuşu 7 km mesafedeki kayak tesisleri bölgesinde çadırlı kamp alanları ve karavan kamp alanları oluşturulacaktır.” ifadelerini kullandı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın Salda Gölü paylaşımı şöyle; “25 Ağustos 2020 günü Burdur’un tüm kesimlerinin katılımıyla yaptığımız toplantıda ortaya çıkan Salda Gölü’nü gelecek kuşaklara koruma kullanma dengesi içinde bırakabilmek için yapılması gerekenlere dair fikirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile paylaştık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Burdur kamuoyunun görüşlerini dikkatle dinledi ve Bakanlığa bağlı Çevre ve Tabiat Varlıkları Kuruluna bir çalışma yapma talimatı verdi. Kurulun bilimsel çalışmaları ve saha çalışmaları sonucunda hazırladığı rapor doğrultusunda Bakanlığımız ve Valiliğimiz “15 Ekim 2020 itibarıyla ‘Beyaz Adalar’ kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır.” kararı aldı. Salda Gölündeki güncel stromatolit oluşumlarının Dünya’da az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönü ile ekolojik olarak benzersizlik özelliğine sahip olması, Salda Gölünün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu kılmaktadır. Güncel stromatolit oluşumlarının bulunduğu Beyaz Adalar bölgesinde sıkı koruma önlemlerine rağmen neredeyse ziyaretçilerin tamamının henüz balçık haldeyken ya da henüz olgunlaşmamış oluşumlara fiziki olarak zarar verdikleri ve çiğnedikleri izlenmiştir. Sadece gölün içerisinde değil, suyun dışında da hızlı bozulmaların olduğu görülmektedir. Her gün binlerce insanın alanda dolaşması ve bunların yarattığı baskı nedeni ile derin çukurlar oluşmaktadır. Suyun çekildiği alanlarda ise derin çatlaklar görülmektedir. Salda Gölünün stromatolit oluşumuna neden olan jeobiyokimyasal sürecin devam ettiği etkisi veren Beyaz Adalar bölgesinde suya girme yasağının getirilmesi ve gölün plaj gibi kullanılmasının engellenmesi koruma yönünden son derece yerinde bir karar olmuştur. Göl suyunun kimyasal olarak kirlenmesini önlemek için yeraltı suları yoluyla gübre atıklarının karışmasının engellenebilmesi için göl çevresinde organik üretime geçilmesi çalışmaları devam etmektedir. Beyaz Adalar bölgesini görebilecek şekilde 3 ayrı noktada ziyaretçiler için ahşap seyir terasları yapımına başlanmaktadır. Salda Köyü, Doğanbaba Köyü ve Kayadibi Mahallelerinin kanalizasyon atıklarının göle karışmasını engellemek için İller Bankası desteğiyle arıtma tesisleri çalışması başlatılmıştır. Köy pansiyonculuğunun yaygınlaştırılması için Salda Köyü, Doğanbaba Köyü ve Kayadibi Mahallelerinde oturan vatandaşlarımızın başvurabileceği hibe programı uygulaması başlatılmıştır. Salda Gölü çevresinde 36 km uzunluğunda bisiklet yolu yapımına başlanacaktır. Salda Gölü’ne kuş uçuşu 7 km mesafedeki kayak tesisleri bölgesinde çadırlı kamp alanları ve karavan kamp alanları oluşturulacaktır. Salda Gölü ve yakın çevresinin ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesini ve gerekli alt yapı yatırımlarının tamamlanmasını takiben, Beyaz Adalar bölgesine girişler ve kullanımlar yeniden düzenlenecektir.”

-Muhammet Fatih Başcı