Teruhiko Wakayama ve ekibi, laboratuvarda dondurulmuş fare zigotlarını hazırlayarak Ağustos 2021'de SpaceX roketiyle ISS'e gönderdiler. ISS'teki astronotlar, bu zigotları rahim dışında yaşayabilecekleri bir dönem boyunca 2 hücreli embriyo (zigot) kültürünü büyüttüler ve kimyasal işlemlerle bozulmasını önlediler, ardından Dünya'ya geri gönderdiler.

Araştırmacılar, mikro yer çekimi ve yüksek radyasyon koşullarında büyütülen fare embriyolarında DNA ve yapı bozulması olmadığını ve fetüs ile plasenta oluşumunun normal ilerlediğini belirtti. Uzaydaki yüksek radyasyonun embriyoların DNA dizilimine zarar vermemesinin, kısa süreli maruz kalma ile açıklanabileceği değerlendiriliyor.

Wakayama, Dünya'dan Mars'a 6 aydan uzun süren yolculuklarda gebelerin de olabileceği bir senaryoya karşı önlem olarak bu çalışmanın, sürecin güvenliğini teyit etmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Sonuçlar, uzayda memeli türlerinin üremesinin mümkün olabileceğine işaret etmektedir. Wakayama, mikro yer çekimi koşullarında doğumun zorluklarının henüz bilinmediğini de vurguladı.

Daha önceki çalışmalarda, farelerin gebeliğin ikinci yarısında NASA aracılığıyla uzaya gönderildiğinde, gebe farelerin Dünya'ya dönüşlerinde normal gelişimini tamamlamış ortalama ağırlıkta yavrular doğurduğu tespit edilmişti.

Wakayama'nın ekibi, ISS'e gönderilen embriyoların Dünya'ya döndükten sonra dişi farelere tekrar enjekte edilerek sağlıklı yavruların oluşumunu incelemeyi planlamaktadır. Ayrıca, ISS'e fare sperm ve yumurtaları göndererek döllenmenin başarısını da araştırmayı hedeflemektedir.

Bu araştırmanın sonuçları "iScience" dergisinde yayımlanmıştır.

Kaynak: AA