ManşetTÜRKİYE CUMHURİYETİ 93 YAŞINDA

4 sene ago

Türkiye Cumhuriyeti 93’üncü yaşını kutluyor.

Tam bağımsızlık, milli kimlik, üniter yapı, laiklik gibi ilkeler üzerine inşa edilen Cumhuriyetimiz, bugün takvim yapraklarında 93’üncü yaşına erişmenin haklı gurur ve sevincini yaşıyor… Günümüz modern dünyasında bilgi- iletişim-teknoloji çağında, 2016 Türkiyesi’nde pek çok alanda Cumhuriyet kazanımlarının izini görüyoruz… Türkiye 93 yıllık süreçte pek çok başarıyı Cumhuriyet’le birlikte elde etti. Eğitim hamlesinden, sanayileşmeye kadar uzanan geniş alanda Cumhuriyet kazanımları sayesinde Türkiye, bölgesinde güçlü bir devlet olmaya devam ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflaması, yıkılma sürecinde Milli Mücadele dönemi-Kurtuluş Savaşı ile birlikte Anadolu topraklarında 1920’lerde temeli atılan Cumhuriyet, üç sütun üzerine; “tam bağımsızlık, laiklik ve tek millet” üzerine şekillendi. Bu üç temel ilke, yeni Türk Devletinin Türkiye Cumhuriyetinin tasarım ilkeleri oldu. Elbette; her tarihi olayı dönemin şartlarına göre, o günkü konjonktüre göre değerlendirmek gerekiyor. Devletin bekası için, “bağımsız ve laik tek bir ulus olma” fikri, kurucu atalarımızın keyfi bir tercihi olmaktan öte, tarihi akışı içersinde o günkü olayların zoruyla ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet’in bu ülkülerini, vizyonunu ortaya koyanlar, “çok milletli” Osmanlı Devletinin önde gelen insanlarıydı… İslamiyet; onların üst kimliğiydi. Dış borca batarak, büyük devletlere iktisaden bağımlı olmanın ne getirip ne götürdüğünü biliyorlardı, acı tecrübesini yaşamışlardı… Osmanlı’nın zor günlerinin deneyimlerinden çıkardıkları sonuçlarla, Cumhuriyet’in “bağımsız, laik ve tek milletli” olarak inşa edilmesine karar verdiler.

Tabiiki şunu da hatırlatmak gerek. Cumhuriyet fikri, bu topraklara öyle bir anda gökten zembille gelmedi. Cumhuriyet fikriyatının da güçlü bir alt yapısı, arka planı, zemini vardı… Osmanlı döneminde 1840’lı yıllarda Tanzimat’ın ilanıyla başlayan modernleşme çabaları, yapılan köklü reformlar, gidişat Cumhuriyet yönetimini işaret ediyor, sinyallerini veriyordu. Hürriyet, eşitlik fikirleri büyük rağbet görüyordu…

Türkiye, imparotorluk bakiyesi olan bir devlet. Güçlü bir devlet geleneği, tarihi arka planı olan bir devlet. 1920’lerde Osmanlı’yı yıkmak, Anadolu’da Türk varlığına son vermek isteyenler, şanlı bir direnişle, yeni bir Türk destanıyla, bağımsızlık mücadelesiyle karşılaştılar… Milli Mücadele zaferle sonuçlanırken, Cumhuriyetin ilanı bu süreci taçlandıran final gelişmesi oldu. Ve; 93 yıllık süreçte geldiğimiz nokta, kazanımlarımız, Cumhuriyetin değerini, bu topraklara sağladığı katkıları apaçık ortaya koyuyor…

Kodlama : SadeMedia Interactive