Türk Hava Yolları tecrübesiz kabin memuru alımı yapacağını duyurdu.

THY'nin kariyer sitesinden yapılan duyuruda şartlar şöyle sıralandı:

Genel Koşullar

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
•01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak
•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak

Fiziksel Koşullar

•Kadınlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.)
•Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Görselde belirtilen beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)
•Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı” doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür. Üniforma kullanımına ilişkin bilgi vermek üzere oluşturulan görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.
*Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.

Sağlık Koşulları

•Değerlendirme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.
•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.
•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezi’nden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday, işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
•Adaylar, işe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadırlar.
•Adayların tıbbi özgeçmişleri işe giriş muayenesi sırasında değerlendirilmekte olup tıbbi özgeçmişte gizlenen veriler tespit edilebilmektedir. Gizli veri tespiti halinde bu veriler açtırılmadan muayene işlemlerine devam edilmeyecektir.
•Adaylar işe başladıktan sonra tıbbi özgeçmişinde beyan etmediği işe alım sağlık kriterlerine uymayan hastalık tanı ve/veya bulgusu tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari sürece dair herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
•Türk Hava Yolları’nda Kabin Memuru olarak görev yapmaya engel teşkil eden sağlık koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
•Erkek adaylarımız için; askerlikten muaf olma nedeni, “Türk Hava Yolları Kabin Memuru Olmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Listesi”nde yer alan hastalıklardan herhangi biri olan adaylarımızın başvuru süreçleri olumsuz sonuçlanacaktır.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

Kadir İnanır Yeniden Hastanede! Sağlık Durumu Nasıl ? Kadir İnanır Yeniden Hastanede! Sağlık Durumu Nasıl ?

•Yukarıdaki ilan koşullarını taşıyan adayların, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir.
•Yukarıdaki ilan koşullarını taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
•İlan, yeterli başvuru sayısına ulaşılana kadar yayında kalacaktır.

Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri

•Online İngilizce Testi
•Online Belge Kontrolü
•İngilizce Mülakatı (Yüz yüze ve/veya online video olarak uygulanabilir.)
•Online Envanter Uygulaması
•Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü
•Kurul Mülakatı
(Gerek duyulması halinde değerlendirme aşamalarında değişiklik yapılabilir.)

Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü ile Kurul Mülakatı aşamaları, İstanbul-Florya’da bulunan Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Adaylarımızın Dikkatine!

•Türk Hava Yolları’ndan herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen,
•Daha önceki Kabin Memuru alım süreçlerimizde;
        •Boy ölçümü aşamasında elenen,
        •İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru koşulları ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen,
        •Türk Hava Yolları’na ve Türk Hava Yolları çalışanına karşı sözlü ve yazılı olarak uygunsuz iletişim kurduğu tespit edilen
adaylar ilanımıza başvuru yapamayacaklardır.

•Adaylarımızla başvuru esnasında belirtilen e-posta adresleri üzerinden iletişim kurulacaktır. Bundan dolayı lütfen e-posta adresinizin güncel ve geçerli olduğundan emin olunuz.

•Değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızdan öncelikle sağlık raporu ve işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek; bunların onaylanması sonrasında ‘Kabin Memuru Adayı’ unvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya’da bulunan Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi bünyesinde yaklaşık 2 ay süren kabin memurluğu temel eğitimlerine katılmaları sağlanacaktır. Bu eğitimi de başarıyla tamamlamalarının ardından ‘Kabin Memuru’ unvanıyla uçuş görevlerine başlamaları sağlanacaktır.

•Türk Hava Yolları’nda görev yapan kabin memurlarının işe alım süreçleri ve  çalışma koşulları hakkında daha fazla bilgi almak için kariyer sitemizi inceleyebilir; aynı zamanda ÇevİK aracılığıyla soru sorarak da bilgi edinebilirsiniz.

BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

Editör: Hatice Kübra Savaş