Burdur’da TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı başladı. Programın amacı bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlıyor. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Çağrı hedefince doğa eğitimi bağlamında bu yöreye bakıldığında göllerin varlığı ve değişen şartlarını bilimsel temelde öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlamak amacıyla proje oluşturuldu. Proje planlanmasının ardından ocak-şubat aylarında ihtiyaç belirlemesi amacıyla yaklaşık 500 öğrenciden veri toplanmıştır. İhtiyaç analizi neticesinde öğrencilerin çevresindeki doğa olaylarını bilimsel temelde incelemek istedikleri tespit edildi.

Buradan hareketle yapılan proje başvurusu Türkiye genelinde desteklenmeye hak kazanmış 103 projeden biri oldu.

 Projenin temel amacı suyun hem bölgesel hem küresel sorununa farklı disiplin alanları bağlamında ele alarak öğrencilerin erken yaşlardan itibaren çevresindeki sorunların çözümüne yönelik bilimsel bakış açısı oluşturmalarını sağlamak. Proje 4 gece konaklamalı olacak şekilde toplam 5 gün süren etkinlikleri içeriyor. Öğrencilerin sabah kahvaltılarını yapmalarının ardından başlayacak etkinler akşam saat: 22.00’ye dek sürecek. Proje teması (Göl, Kuraklık, Su kirliliği) tüm etkinliklerde ortak olacak şekilde disiplinlerarası yaklaşımla ele alınmıştır. Farklı disiplinlerden örnekler: Sanat, Spor, Yapay zeka, Metaverse, Yaratıcı Drama, Edebiyat, Tasarım, Deneysel İncelemeler vb. Projeye merkez ve merkeze bağlı köylerde öğrenim gören 24 ortaokul öğrencisi katılım gösterecek. Proje içerisinde akademisyenlerin de olduğu eğitmenleri 19 eğitmen, 4 Rehber 1 Hemşire ve 4 proje uzmanından oluşmakta. Öğrenciler Proje, ilk test-sontest ve nitel görüşmeler yoluyla değerlendirmeler gerçekleştirilecek. Proje giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak.