Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı) Batı Akdeniz Bölgesi illerinden Burdur, Antalya ve Isparta hattında faaliyet gösteren mermer ve taş ocaklarının yarattığı ekolojik ve ekonomik zararını ortaya koyan bir çalışma yaptı.
Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ile insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmalarını sürdüren TEMA Vakfı, uydu görüntülerine dayanarak yaptığı çalışmada Burdur, Antalya ve Isparta hattında 950 bin ha’lık alanda 571 adet taş ocağı saptadı. 571 adet taş ocağının %35’i orman, %45’i ise mera alanlarında olduğu belirtildi.
Yalnızca çalışma alanında yer alan taş ve mermer ocaklarının temel ekosistem hizmetleri fiyatlandırmasına göre bölgede neden olduğu ekonomik zarar 2.8 milyar TL olduğu belirtilirken ocakların büyüklüklerinin neredeyse tamamı ÇED süreçlerinden muaf olacak şekilde belirlenmiş durumda olduğu açıklandı.
-Muhammet Fatih Başcı