T.C.YEŞİLOVA İCRA DAİRESİ

2022/23 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/23 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Başkuyu Köyü Köyiçi mevkii 1936 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında arsa vasfındadır. Parsel üzerinde 1 adet tek katlı bina, gölgelik, ahır ve ihata duvarı yapıları vardır. 1524m² toplam alanı vardır. Tapu sicilinde müşterek hisse olarak 1/3 – 1/3 – 1/3 olmak üzere 3 hisselidir. Satışı yapılacak kısım borçlular adına kayıtlı 1/3 ve 1/3 olmak üzere toplam 2/3 hissedir .Burdur İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 20860 sayılı yazısına göre taşınmaz Başkuyu Köyü köy yerleşik alan ve civarı içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz elektrik su gibi kamusal hizmetlerden yararlanmaktadır ve köy sokak yoluına cephesi bulunmaktadır.
Parsel üzerindeki yapı değerleri incelemesi:
TEK KATLI BİNA YAPI DEĞERİ İNCELEMESİ:
Parsel üzerinde taban inşaat alanı 140m² olan tek katlı yığma kargir bina vardır. Bina konut olarak yapılmıştır. Bina su basman üzeri yığma kargir olarak yapılmıştır. Bina üzeri kırma çatı makas üzeri kiremit çatı örtüsü ile kapıdır. Çatı yağmur oluk ve iniş boruları yoktur.Bina giriş kapısı demir doğrama olup boyalıdır. Bina dış doğramaları PVC’dir. Bina dış duvarları sıvalı olup boyasızdır. Bina 2B sınıfı bir yapı olup %25 yıpranma payı vardır.
GÖLGELİK YAPI DEĞERİ İNCELEMESİ:
Parsel üzerinde konut binası ve ahır binalarına bitişik taban inşaat alanı 90m² olan gölgelik binası vardır. Yan duvarlar mesnet olarak kullanılmış, üzeri saç travers kaydırma çatıdır. Malzeme gölgeliği olarak kullanılmaktadır. Yapıda %15 yıpranma payı vardır.
ÇELİK AHIR DEĞER İNCELEMESİ:
Parsel üzerinde gölgelik binasına bitişik taban inşaat alanı 450m² olan çelik karkas yapılı ahır binası vardır. Bina çelik profil kolonlar üzeri çelik çatı makaslar üzeri kırma çatı olup üzeri saç travers çatı örtüsü ile kaplıdır. ahır dış cephesi boyalı travers saçla kapatılmıştır. Bina ahır olarak yapılmıştır. Avlu giriş sürgülü travers saç kaplıdır. Ahır binası “büyükbaş hayvan ağılları” şeklinde tarif edilen 1B sınıfı bir yapı olup %20 yıpranma payı vardır.
İHATA DUVARI YAPI DEĞERİ İNCELEMESİ:
Parsel dış cephe sınırlarında toplam 75m uzunluğunda, ortalama 1,40m yüksekliğinde briket duvar yapılı ihata duvarı vardır. İhata duvarı “3myüksekliğe kadar kargir ve betoranme istinat ve bahçe duvarları” şeklinde tarif edilen 1A sınıfı bir yapı olup %18 yıpranma payı vardır.
Taşınmazın zemin değeri: 152.000TL yapı değeri: 693.800TL toplam: 846.200TL olup borçluları adına kayıtlı 2/3 hissenin değeri 564.133,67TL’dir
Adresi : Başkuyu Köyü Köyiçi Mevkii Yeşilova / BURDUR
Yüzölçümü : 1.524 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 564.133,67 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydının aynıdır
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2023 – 10:43
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2023 – 10:43
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2023 – 10:43
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2023 – 10:43

14/09/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01898385