T.C.BURDUR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N
ESAS NO : 2012/ 721
KARAR NO : 2023/ 291

MÜŞTEKİ SANIK :KHAZRA CAMI FAREH, Camı ve Varis kızı, 1971 SOMALİ doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bozkurt Mahallesi Depremevleri 3. Sok. No.8 Burdur Merkez/ BURDUR adresinde oturur.
MÜŞTEKİ SANIK : MOHAMMED ABDO SAID, Abdo ve Khazra oğlu, 1990 SUUDİ ARABİSTAN doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bozkurt Mah Depremevleri 3. Sokak No:8 Burdur Merkez/ BURDUR adresinde oturur.
MÜŞTEKİ SANIK : MAHER OMAR QASIM, Abhubaıshı ve Fatıma oğlu, 1986 JEDDAH doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bozkurt Mahallesi Depremevleri 3. Sokak No. 2Burdur Merkez/ BURDUR adresinde oturur.
MÜŞTEKİ SANIK : FAYO ALİ QASIM, Ibrahim ve Habıba oğlu, 1991 BAYDAWA doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bozkurt Mah. Depremevleri 3. Sokak No:12 Burdur Merkez/ BURDUR adresinde oturur.
MÜŞTEKİ SANIK : FADUMA HASSAN SIIDOW, Hassan ve Batula kızı, 1992 WALAWEYN doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bozkurt Mah Deprem Evleri 2. Sokak No:15 Burdur Merkez/ BURDUR adresinde oturur.
MÜŞTEKİ SANIK : FADUMA MOHAMMED KHALIFA, Mohammed ve Safıya kızı, 1991 ETİYOPYA doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bozkurt Mah. Deprem Evleri 3. Sokak No:12 Burdur Merkez/ BURDUR adresinde oturur.
SANIK : YUSUF ABDI IBRAHİM, Abdı ve Kamer oğlu, 1978 OGADEN doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bozkurt Mah. Deprem Evleri 3.Sokak No:9 Burdur Merkez/ BURDUR adresinde oturur.
SANIK : YUSRA KASIM ABDULKADIR, Kasım ve Halime kızı, 1985 MOĞADİŞU doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bozkurtmah. Depreme Evler 3. Sokak No:4 Burdur Merkez/ BURDUR adresinde oturur.
SANIK : SUMAYA ABDULSAİD, Abdulsait ve Kadra oğlu, 1991 SOMALİ doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bozkurt Mah. Deprem Evleri No:9 Burdur Merkez/ BURDUR adresinde oturur.
SANIK : FARDOWSA ADAN ALI, Adan ve Adar kızı, 1962 MOGADİSHU doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bozkurt Mah Deprem Evleri 3. Sokak No:6 Burdur Merkez/ BURDUR adresinde oturur.
SANIK : ABDULRAHEEM OMAR SHAYKY, Omar ve Fatma oğlu, 1985 MOGADİSHO doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bozkurt Mahallesi, Deprem Evleri 3. Sokak No: 13 Merkez/BurdurBurdur Merkez/ BURDUR adresinde oturur.
SANIK : FAYO ALİ AHMED, Ali ve Meryem oğlu, 1988 SOMALİ doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bozkurt Mahallesi Deprem Evleri 3. Sokak No: 13 Burdur Merkez/ BURDUR adresinde oturur.
S U Ç :Tehdit,Basit Tehdit,Kasten Yaralama,Mala Zarar Verme
SUÇ TARİHİ :02 /07 / 2012
KARAR TARİHİ :09 / 05 /2023
Mahkememizin 09 /05 / 2023 tarih, 2012/ 721 Esas ve 2023/ 291 Karar sayılı kararı ileTehdit,Basit Tehdit,Kasten Yaralama,Mala Zarar Verme suçundan sanıklar KHAZRA CAMI FAREH,MOHAMMED ABDO SAID,MAHER OMAR QASIM,FAYO ALİ QASIM,FADUMA HASSAN SIIDOW,FADUMA MOHAMMED KHALIFA,YUSUF ABDI IBRAHİM,YUSRA KASIM ABDULKADIR,SUMAYA ABDULSAİD,FARDOWSA ADAN ALI,ABDULRAHEEM OMAR SHAYKY ve FAYO ALİ AHMED haklarında kamu davasının açıldığı.
Tüm sanıklar hakkında zamanaşımı nedeniyle 5237 Sayılı TCK.’nın 66/1-e, 67/2 maddeleri yollamasıyla 5271 Sayılı CMK’nın 223/8 maddesi uyarınca DÜŞMESİNE karar verildiği,
Kararın sanıkların yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize yada bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve Hakim tarafından onaylanacak beyanla, tutuklu/hükümlü olması durumunda bulunduğu Cezaevi Zabıt Katibi veya İnfaz Kurumu Müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen TEBLİĞ olunur.16.06.2023

#ilangovtr Basın No ILN01848897