T.C.BUCAK (SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/24 SATIŞ İLAN
HİSSEDAR :
1-)MEHMET BİLGİÇ T.C. 36244750012 İzmir İli, Torbalı İlçesi, Karakuyu mah/köy, 21 Cilt, 117 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı, Sabri ve Şerife oğlu, 20/04/1946 doğumlu
2-)ATILHAN BİLGİÇ T.C.No:36241750176 İzmir İli, Torbalı İlçesi, Karakuyu mah/köy, 21 Cilt, 117 Aile sıra no, 10 sırada nüfusa kayıtlı, Sabri ve Şerife oğlu, 03/07/1948 doğumlu
Satış Memurluğumuzun 2022/24 Satış sayılı dosyasında yukarıda kimlik bilgileri bulunan MEHMET BİLGİÇ ile ATILHAN BİLGİÇ‘in hissedar olduğu,Burdur İli, Bucak İlçesi, Cami Mahallesi, Barutlu mevkii, 112 ada 12 parselde kayıtlı 330,13m2 lik Avlulu iki kerpiç ev vasıflı taşınmazın kıymet takdiri yapılmış ve 30/01/2023 tarihli bilirkişi raporu ile değeri 946.409,25-TL olarak belirlenmiş olup,hissedar Mehmet Bilgiç ve hissedar Atılhan Bilgiç‘e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;
İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza ayrı ayrı tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bizzat başvurarak veya bulunduğunuz yer emsal mahkemesi aracılığıyla Bucak Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açmadığınız takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/04/2023

#ilangovtr Basın No ILN01814876