T.C.BUCAK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/24 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satışına Karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz açık arttırma suretiyle Elektronik Satış Portalında satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ;
Burdur İli, Bucak İlçesi, Cami Mahallesi, N25-A-02-C-3-B pafta, 112 ada 12 parsel numaralı 330,13 m² alana sahip avlulu iki kerpiç ev vasıflı taşınmaz,
Kıymeti : 946.409,25-TL
KDV Oranı : %8
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2023 – 11:10
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2023 – 11:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 – 11:10
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 – 11:10

HİSSEDAR :1-)MEHMET BİLGİÇ T.C. 36244750012 İzmir İli, Torbalı İlçesi, Karakuyu mah/köy, 21 Cilt, 117 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı, Sabri ve Şerife oğlu, 20/04/1946 doğ.
2-)ATILHAN BİLGİÇ T.C.No:36241750176 İzmir İli, Torbalı İlçesi, Karakuyu mah/köy, 21 Cilt, 117 Aile sıra no, 10 sırada nüfusa kayıtlı, Sabri ve Şerife oğlu, 03/07/1948 doğ.
Satışına karar verilen ve yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz hissedarları Mehmet BİLGİÇ ve Atılhan BİLGİÇ‘in yurtiçi, yurtdışı ve mernis adreslerinin bulunmadığı, yapılan zabıta tahkikatına ve haklarında yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri tespit edilip tebligat yapılamadığından satış ilanı bilgilerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra hissedarlar Mehmet BİLGİÇ ve Atılhan BİLGİÇ’e ayrı ayrı tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.01/06/202301/06/2023
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01842161