T.C.
TEFENNİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Tefenni Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/02/2022 tarih ve 2021/95 esas, 2022/70 karar sayılı ilamı gereğince aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, HÜRRİYET Mahalle/Köy, 225 Ada, 18 Parsel, Burdur ili Karamanlı ilçesi Hürriyet mahallesi 225 ada 18 parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfında ve 14.935,56 m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz Karamanlı ilçe merkezine 4,6 km, Burdur-Fethiye yoluna 4,2 km uzaklıktadır. Taşınmaz üzerinde kıymet takdiri itibariyle yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın doğu ve batı sınırından toplulaştırma arazı yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında ve ortalama %1-2 eğimlidir. Taşınmaz yüzeyi düzgün bir yapıda olup, toprak derinliği iyi seviyededir. Taşınmazın bulunduğu bölgede mısır, şekerpancarı vb sulu tarım ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmaz Karamanlı sulama sahası içerisinde kalmaktadır. Sulu tarım arazisi özelliğindedir. Taşınmaz kıymet takdiri tarihinde hasat yapılmış durumdadır. Taşınmazın kıymet takdiri tarihi itibariyle değerinin 809.171,45 TL olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 14.935,56 m2
İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 809.171,45 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır. Bu parsel Büyük Ova Koruma Alanındadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 – 10:25
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 10:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 – 10:25
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 – 10:25

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, HÜRRİYET Mahalle/Köy, 240 Ada, 26 Parsel, Burdur ili Karamanlı ilçesi Hürriyet mahallesi 240 ada 26 parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfında ve 14.779,53 m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz Karamanlı ilçe merkezine 9 km, Burdur-Fethiye yoluna (Kağılcık köyü) 4,1 km uzaklıktadır. Taşınmaz üzerinde kıymet takdiri tarihi itibariyle yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın güney ve doğu sınırından toplulaştırma arazi yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında ve ortalama %2-3 eğimlidir. Taşınmaz yüzeyi düzgün bir yapıda olup, toprak derinliği iyi seviyededir. Taşınmazın bulunduğu bölgede mısır, şekerpancarı vb. sulu tarım ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmaz Kağılcık YAS sınırındadır ve derin kuyu sulama sondajlarından sulama imkanı bulunmaktadır. Sulu tarım arazisi özelliğindedir. Kıymet takdirinde hasat edilmiş mısır bulunmaktadır. Taşınmazın kıymet takdiri tarihi itibariyle toplam değerinin 800.718,13 TL olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 14.779,53 m2
İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 800.718,13 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır. Bu parsel Büyük Ova Koruma Alanındadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 – 10:35
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 10:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 – 10:35
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 – 10:35

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, KARAMAN Mahalle/Köy, Karacakır Mevkii, 795 Ada, 28 Parsel, Burdur ili Karamanlı ilçesi Karaman mahallesi Karacakır mevkii 795 ada 28 parselde (eski 22496 parsel) kayıtlı taşınmaz tarla vasfında ve 1.914,21 m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz Karamanlı ilçe merkezine 1 km, Burdur-Fethiye yoluna cephe konumdadır. Taşınmaz üzerinde kıymet takdiri itibariyle kümes ve baraka tarzı basit yapılar bulunmaktadır. Taşınmazın güneydoğu köşesinde D330 Burdur-Fethiye karayoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında ve ortalama %2-3 eğimlidir. Taşınmaz yüzeyi düzgün bir yapıda olup, toprak derinliği iyi seviyededir. Taşınmazın bulunduğu bölgede mısır, şekerpancarı vb. sulu tarım ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmaz Karamanlı sulama sahası içerisinde yer almaktadır. Sulu tarım arazisi özelliğindedir. Taşınmazın içerisinde muhtelif ağaçlar bulunmaktadır. Parsel üzerinde zemin ile sabitlenmeyen ve hareket edebilir halde bulunan yapılar değerlenmemiştir. Parsel üzerinde yapı vasfında olan arka cephesi tekerlekli hareket edebilen traktör römorkuna yaslı 9,00 m2 taban alanlı basit kümes binası vardır. Kümes ahşap yapı olup çevre duvarları toplama plastik doğrama, sunta, ahşap ve yem çuvalı ile kaplıdır. Üzeri ahşap dilme üzeri sunta üzeri mebran serilidir. Bunlara göre kıymet takdiri itibariyle taşınmazın değerinin 130.270,25 TL olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 1.914,21 m2
İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 130.270,25 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 – 10:55
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 10:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 – 10:55
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 – 10:55

4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, EŞELER Mahalle/Köy, Çatak Mevkii, 502 Ada, 27 Parsel, Burdur ili Karamanlı ilçesi Eşeler mahallesi Çatak mevkii 502 ada 27 parselde (eski 19329 parsel) kayıtlı taşınmaz tarla vasfında ve 10.115,50 m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz Karamanlı ilçe merkezine 4,6 km, Burdur-Fethiye yoluna 5 km uzaklıktadır. Taşınmaz üzerinde kıymet takdiri tarihi itibariyle yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın güney sınırından arazi yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında ve ortalama %5-6 eğimlidir. Taşımaz yüzeyi hafif taşlı bir yapıda olup, toprak derinliği iyi seviyededir. Taşınmaz Karamanlı sulama göleti sulama sahası dışında yer almaktadır. Taşınmazın kendine ait bir su kaynağı ve sulama sistemleri ile bağlantısı tespit edilmemiştir. Kuru tarım arazisi özelliğindedir. Taşınmaz üzerinde yalnızca odun değeri bulunan 3 adet ağaç bulunmaktadır. Taşınmazın kıymet takdiri tarihi itibariyle değerinin 82.005,23 TL olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 10.115,5 m2
İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 82.005,23 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 – 11:05
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 11:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 – 11:05
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 – 11:05

5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, KARAMAN Mahalle/Köy, 427 Ada, 20 Parsel, Burdur ili Karamanlı ilçesi Karaman mahallesi 427 ada 20 parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfında ve 5.761,39 m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz Karamanlı ilçe merkezine 4,8 km, Burdur-Fethiye yoluna 2,6 km uzaklıktadır. Taşınmaz üzerinde kıymet takdiri tarihi itibariyle yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın doğu sınırından toplulaştırma arazi yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında ve ortalama %1-2 eğimlidir. Taşınmaz yüzeyi düzgün bir yapıda olup, toprak derinliği iyi seviyededir. Taşınmazın bulunduğu bölgede mısır, şekerpancarı vb. sulu tarım ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmaz Karamanlı sulama sahası içerisinde yer almaktadır. Sulu tarım arazisi özelliğindedir. Kıymet takdiri tarihinde taşınmaz üzerinde yonca ekili durumdadır. Taşınmazın kıymet takdiri tarihi itibariyle değerinin 368.890,11 TL olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 5.761,39 m2
İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 368.890,11 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır. Bu parsel Büyük Ova Koruma Alanındadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 – 11:25
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 11:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 – 11:25
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 – 11:25

6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Burdur İl, Karamanlı İlçe, MANCA Mahalle/Köy, Ferizlimüsellem Mevkii, 0 Ada, 1353 Parsel, Burdur ili Karamanlı ilçesi Manca köyü Ferizlimüsellem mevkii 1353 parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfında ve 5.550 m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz Karamanlı ilçe merkezine 5,2 km, Burdur-Fethiye yoluna 4,8 km uzaklıktadır. Taşınmaz üzerinde kıymet takdiri tarihi itibariyle yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın güney sınırından arazi yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında ve ortalama %1-2 eğimlidir. Taşınmaz yüzeyi düzgün bir yapıda olup, toprak derinliği iyi seviyededir. Taşınmaz Karamanlı sulama göleti sulama sahası dışında yer almaktadır. Taşınmazın kendine ait bir su kaynağı ve sulama sistemleri ile bağlantısı tespit edilememiştir. Kuru tarım arazisi özelliğindedir. Taşınmazın kıymet takdiri tarihi itibariyle değerinin 66.135,85 TL olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 5.550 m2
İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 66.135,85 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu parsel Büyük Ova Koruma Alanındadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 – 11:35
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 11:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 – 11:35
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 – 11:35

7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, PAZAR Mahalle/Köy, Pazar Mevkii, 752 Ada, 18 Parsel, Burdur ili Karamanlı ilçesi Pazar mahallesi Pazar mevkii 752 ada 18 (eski 17586 parsel) parselde kayıtlı taşınmaz avlulu ev vasfında ve 275,12 m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz Karamanlı Belediyesi imar sahası içerisinde yer almaktadır. Taşınmazın güney sınırından sokak yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz içerisinde Mail-i İnhidam durumunda (can ve mal güvenliği bulunmayan) 2 katlı kerpiç bina bulunmaktadır. İmar durum belgesinde taşınmazın ayrık yapı nizama tabi olduğu, 2 kata müsaadeli, bina yüksekliğinin 6 metre olduğu, arka bahçe mesafesinin yüksekliğin yarısı (6/2=3 metre) olduğu, TAKS (Taban Alanı Katsayısı) 0,4 olduğu, KAKS (Katlar Alanı Katsayısı) 0,8 olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın üzerinde yalnızca odun değeri bulunan 1 adet ağaç bulunmaktadır. Parsel üzerinde bulunan yapı tabanda taş duvar yapı olarak su basman kotuna kadar yükselmiş, üzeri kerpiç olarak yapılmıştır. Bina üzeri kiremit çatı örtüsü ile kaplıdır. Bina zemin kat depo-ahır, üzeri ise konut olarak yapılmıştır. Ancak yapı metruk haldedir. Merdiven ve taban döşeme tahtaları kısmi çökmüş, duvar yapısı erimiş, bina içi kısmi çöküktür. Bina kısmen ahşap kalaslarla desteklenmiştir. Bina MAİL-İ İNHİDAM durumunda olup can ve mal güvenliği açısından tehlikeli durumdadır. Taşınmaz Karamanlı Belediyesi imar planı içerisindedir. İmar planında ayrık yapı nizama sahiptir. Tüm kamu hizmetlerinden istifade etmektedir. Parselin imar durumu, büyüklüğü, konumu, geometrik durumu, zemin eğimi dikkate alınarak kıymet takdiri tarihi itibariyle değerinin 82.793,70 TL olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 275,12 m2
İmar Durumu : Taşınmaz Karamanlı Belediyesi imar planı içerisindedir. İmar planında ayrık yapı nizama tabi olduğu, 2 kata müsaadeli, bina yüksekliğinin 6 metre olduğu, arka bahçe mesafesinin yüksekliğin yarısı (6/2=3 metre) olduğu, TAKS (Taban Alanı Katsayısı) 0,4 olduğu, KAKS (Katlar Alanı Katsayısı) 0,8 olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 82.793,70 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmalarına tabidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 – 11:55
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 11:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 – 11:55
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 – 11:55

8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, ÇAMLIK Mahalle/Köy, 317 Ada, 9 Parsel, Burdur ili Karamanlı ilçesi Çamlık mahallesi 317 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfında ve 5.514,94 m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz Karamanlı ilçe merkezine 4,1 km, Burdur-Fethiye yoluna 3,7 km uzaklıktadır. Taşınmaz üzerinde kıymet takdiri tarihi itibariyle yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın kuzey sınırından toplulaştırma arazi yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında ve ortalama %2-3 eğimlidir. Taşınmaz yüzeyi düzgün bir yapıda olup, toprak derinliği iyi seviyededir. Taşınmazın bulunduğu bölgede mısır, şekerpancarı vb. sulu tarım ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmaz Karamanlı sulama sahası içerisinde yer almaktadır. Sulu tarım arazisi özelliğindedir. Kıymet takdiri tarihinde taşınmazın bir bölümünde hasat edilmiş mısır, bir kısmında hasat edilmiş hububat bulunmaktadır. Taşınmazın kıymet takdiri tarihi itibariyle değerinin 298.785,72 TL olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 5.514,94 m2
İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 298.785,72 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır. Bu parsel Büyük Ova Koruma Alanındadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 – 12:05
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 12:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 – 12:05
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 – 12:05

9 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, ÇAMLIK Mahalle/Köy, 344 Ada, 30 Parsel, Burdur ili Karamanlı ilçesi Çamlık mahallesi 344 ada 30 parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfında ve 4.079,69 m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz Karamanlı ilçe merkezine 1,8 km, Burdur-Fethiye yoluna 1,2 km uzaklıktadır. Taşınmaz üzerinde kıymet takdiri tarihi itibariyle yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın güney ve kuzey sınırından toplumaştırma arazi yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında ve ortalama%1-2 eğimlidir. Taşınmaz yüzeyi düzgün bir yapıda olup, toprak derinliği iyi seviyededir. Taşınmazın bulunduğu bölgede mısır, şekerpancarı vb. sulu tarım ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmaz Karamanlı sulama sahası içerisinde yer almaktadır. Sulu tarım arazisi özelliğindedir. Kıymet takdiri tarihi itibariyle sürülü durumdadır. Taşınmazın kıymet takdiri tarihi itibariyle değerinin 221.027,45 TL olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 4.079,69 m2
İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 221.027,45 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır. Bu parsel Büyük Ova Koruma Alanındadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 – 12:25
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 12:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 – 12:25
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 – 12:25

10 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Burdur İl, Karamanlı İlçe, ÇAMLIK Mahalle/Köy, 353 Ada, 3 Parsel, Burdur ili Karamanlı ilçesi Çamlık mahallesi 353 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfında ve 3.275,76 m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz Karamanlı ilçe merkezine 3,3 km, Burdur-Fethiye yoluna 2,9 km uzaklıktadır. Taşınmaz üzerinde kıymet takdiri tarihi itibariyle yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın batı sınırından toplumaştırma arazi yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında ve ortalama %1-2 eğimlidir. Taşınmaz yüzeyi düzgün bir yapıda olup, toprak derinliği iyi seviyededir. Taşınmazın bulunduğu bölgede mısır, şekerpancarı vb. sulu tarım ürünleri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmaz Karamanlı sulama sahası içerisinde yer almaktadır. Sulu tarım arazisi özelliğindedir. Kıymet takdiri tarihinde taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet bulunmamaktadır. Taşınmazın kıymet takdiri tarihi itibariyle değerinin 177.472,52 TL olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 3.275,76 m2
İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 177.472,52 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır. Bu parsel Büyük Ova Koruma Alanındadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 – 13:45
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 – 13:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 – 13:45
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 – 13:45

25/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01884398