T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/311 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dava konusu olan; Burdur İli Çavdır İlçesi Kayacık Köyü 193 ada 6 parsel sayılı tarla vasfında, yüzölçümü 2.534,52 m² olan taşınmazda 787,52 m²lik alan için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Veysel Erkan mirasçıları aleyhine 787,52 m²lik alanların idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/311 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2023

#ilangovtr Basın No ILN01903803