T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/325 Esas
DAVALI : LATOFAT OLLAYOROVA UYSAL Kargalı Köyü Çavdır/ BURDUR
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Terk Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğ olunduğu ve tahkikatduruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
Tahkikat duruşma günü olarak belirlenen 05/07/2023 gün ve saat 14.30’de geçerli bir özür olmadan Mahkemede hazır bulunulmadığınız takdirde yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK’nın 150. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuz da karar verilebileceğini bildirir tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01830642