T.C. BURDUR 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No :2022/620 08.05.2023 Karar No :2023/85SANIK : HASAN MOHAMMED, Mohammed ve Vahıde oğlu, 01.01.1994 Rakka doğumlu,
KARAR TARİHİ : 14.02.2023
Mahkememizin 2022/620 esas ve 2023/85 karar sayılı dosyasında sanık Hasan MOHAMMED hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın tebliğ için yapılan araştırmada açık ikamet adresinin tespit edilememesi nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince sanık Hasan MOHAMMED hakkında ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla, hazırlanan bu metnin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra bu kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek suretiyle verilen karar yönünden Burdur Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01827220