TBMM İdare Amiri Dr. Mehmet GÖKER Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a haksız işten çıkarmalarla ilgili yazılı soru önergesi verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP’li Vekil “Bilindiği üzere, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. Madde, işverenlere çalışanların iş akitlerini fesih yasağı getirmiştir. İlk bakışta çalışanlar lehine bir düzenleme gibi görünmekle birlikte, aslında yine sermayeyi koruyan ve ücretsiz izne gönderilen çalışanları günlük 39 TL gibi bir sefalet ücretiyle yaşamak zorunda bırakan bir düzenlemedir” dedi.

İşverenin iş akdi fesih kısıtlamasının SGK’nın 01, 04, 15, 22, 27, ve 28 çıkış kodları için geçerli olduğunu belirten GÖKER, “İşverene tek fesih yetkisi tanıyan kod ise 25 maddenin, “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlıklı ikinci bendidir. Son günlerde çalışanlar tarafından sıkça gündeme getirilen şikayetler, işverenlerin fesih yasağı nedeniyle işten çıkaramadıkları işçileri, 25 maddenin ikinci bendini gerekçe göstererek çıkışlarını SGK’ya bildirdikleri ve fesih yetkisi kullandıkları yönündedir” dedi.

 Bunun son örneğinin Çorum’da yaşandığını belirten Mehmet GÖKER, “Çorum OSB’deki Ekmekçioğulları Metal A.Ş.’de Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olan 75 işçinin ‘ahlaksızlık’ gerekçesiyle işten atılması söz konusu kanunun kötüye kullanılmasına örnek teşkil etmektedir. Pandemi döneminde işten çıkarmak yasak olduğu için işveren “ahlaksızlık” maddesini kullanması, 7 den 70 e herkesi üzmüş ve toplumun vicdanını kanatmıştır. Sendikalı olmak ahlaksızlık değildir” diyerek Bakanlığa birtakım sorular yöneltti.

TBMM İdare Amiri Dr. Mehmet GÖKER konu hakkında yazılı soru önergesi vererek şu soruları sormuştu…

 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren, 25 maddenin ikinci bendine dayalı olarak iş akdi feshedilen çalışan sayısı kaçtır?

Keyfi nedenlerle bu maddeye dayandırılarak işten çıkarılanlardan, özellikle kadın çalışanlarımızın aileleri ve toplum nezdinde zor duruma düşecekleri hususuna katılıyor musunuz?

İşverenlerin bu maddeye dayalı iş akdi fesihlerindeki keyfi uygulamalarının engellenmesi için ne gibi önlemler alıyorsunuz?

İşverenlerin işten çıkarma yasakları süresince işçi çıkarmak için İş Kanunu madde 25/2 bendini kullandığı yönündeki eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Keyfi olarak bu maddeye dayalı işten çıkarılan çalışanların işsizlik ödeneğinden de faydalandırılmamalarının yeni mağduriyetler yarattığını ve çalışanları aileleri ile birlikte açlığa ittiğini düşünüyor musunuz?

Kadın ve ailenin korunması yönünde daha hassas olması gereken ve bu yönde adımlar atması gereken bir Bakanlık olarak, haksız nedenlerle çalışanları, İş Kanunu madde 25/2 bendine dayalı işten çıkaranlar hakkında yasal girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

İşveren tarafından ücretsiz izne gönderilen çalışanlara ödenen günlük 39 TL ücreti, insanca yaşayabilmek için yeterli buluyor musunuz?