Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen açıklamada, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. Yılmaz, Türkiye'nin uzun yıllardır mali disiplini esas alan politikalarla kamu harcamalarını kontrol altına aldığını ve bu çerçevede on adet genelgenin hayata geçirildiğini belirtti. Özellikle son dönemdeki gelişmeler, daha geniş ve güçlü adımların atılmasını zorunlu kıldı. Paketin amacı, tasarrufu artırırken aynı zamanda kamu hizmetlerinde verimliliği sağlamak ve yapısal reformları hızlandırmak.

Hızlı Kurulum, Yüksek Yalıtım: Karmod'un Yeni Maden Kampı! Hızlı Kurulum, Yüksek Yalıtım: Karmod'un Yeni Maden Kampı!

Mali Disiplin ve Tasarruf Politikaları

Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkan noktalardan biri deprem sonrası hızla sürdürülen yardım çalışmaları ve bunun bütçe üzerindeki etkisi oldu. Deprem harcamalarının milli gelire oranının dikkate alındığında, bütçe açığının belirgin bir şekilde azaldığı görüldü. Tasarruf ve verimlilik paketi, bu zorlu süreçte kamu dengelerini sağlamlaştırma politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Tasarruf ve Verimlilik Önlemleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise paketin detaylarına odaklandı. Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri gibi alanlarda tasarrufun artırılacağını ve yatırımların önceliklendirileceğini belirtti. Ayrıca, personel istihdamından lojman kiralarına kadar çeşitli önlemler alınacağını ve kamu yatırımlarının da öncelikli alanlara kanalize edileceğini vurguladı.

Kamuda Daha Etkin Harcama ve Yatırım Politikaları

Şimşek'in açıklamalarına göre, paketin uygulanması idari ve kanuni düzenlemelerle desteklenecek. Kanuni düzenlemeler Meclis'in takdirine sunulacak ve paketin etkin bir şekilde izlenmesi için sıkı bir denetleme mekanizması oluşturulacak. Bu tasarruf ve verimlilik paketinin, ülke ekonomisine ve vatandaşlara olumlu etkiler sağlaması bekleniyor.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ 2024

 • Kamuda Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi

 • 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması

 • Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması
 • Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması
 • İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi
 • Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması
 • Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.

3 YIL BOYUNCA HİZMET BİNASI YAPILMAYACAK

 • Deprem riski hariç yeni hizmet binası alımının /yapımının 3 yıl süreyle durdurulması
 • Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standardının uygulanması
 • Mevcut binaların analize ve kurumlar arasında etkin kullanımı
 • Yeni bina kiralanmaması mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması
 • Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması
 • Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması
 • Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi
Editör: Hatice Kübra Savaş