Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) son günlerin en öne çıkan konularından biri olan artan süt fiyatları hakkında bir açıklama yaptı.“Gıda enflasyonu” sürekli gelen zamlar, yükselen gıda fiyatları gündemin en öne çıkan konu başlığı olmaya devam ediyor.Süt üreticilerinin örgütlü kuruluşlarından biri olan, genel başkanlığını ise iki dönemdir Burdur Yetiştiriciler Birliği Başkanı Kamil Özcan’ın yaptığı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, marketlerdeki süt ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışlarda, süt üreticisinin suçlanmasının çok yanlış olduğunu, verdiği örneklerle ortaya koydu.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği’nden (TDSYMB) yapılan açıklama şöyle;

“10 Aralık 2021 tarihinde Habertürk televizyonunun Enine Boyuna isimli programda ineğin kaç memesi olduğunu bilmekten bile uzak önemli bir medya mensubunun uzmanı olmadığı hayvancılık ve son günlerin gündemi olan çiğ süt fiyatı konusunda üreticiyi yargılayıcı ve son günlerde yaşanan market fiyatlarındaki fahiş artışın sorumlusu gibi gösteren değerlendirmelerinden dolayı üzüntü duyulmuştur. Bunun yanında yine konu uzmanı olmayan kişilerin uzmanı olmadığı konularda kamuoyunu yanıltıcı manipüle edici görüş sunmasına fırsat veren medya kuruluşunun da yaptığı yayını ve yayın anlayışını kınıyoruz. Bu kadar önemli bir konuda görüş belirtilmesine izin verilirken ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşlarından ve konu uzmanlarından bilgi alınmamış olması ayrıca üzüntü vermiştir.10.12.2021 tarihli yayında dile getirilen görüşler üzerine bu açıklamanın kamuoyuna yapılma gereği duyulmuş olup istenirse ayrıca kamuoyu önünde görüşlerimizi de ekranlarınızda da belirtmek isteriz.1. 29 Kasım 2021 tarihinde süt konseyince açıklanmış olan çiğ süt fiyatı kamuoyunun zannettiğinin aksine üreticiyi memnun etmemiş ve üstelik üretim maliyetlerini açıklandığı gün itibariyle karşılamaktan uzaktır. 2. Çiğ süt üretim maliyeti hesabında ana unsur konsantre/ fabrika yemi olup (% 70) diğer unsurlar (işçilik-enerji-ilaç vs.) tali unsurlardır. 3. Çiğ süt fiyatının belirlenmesinde en önemli ana unsur olan fabrika yemi hesaplamasına göre, 1 litre çiğ sütle en az 1,3-1,4 kg fabrika yemi alınabilir olması gerekliliği üzerinden hesaplama yapılmakta olup ( en azından 1,1); dünyada ki uygulamalarda yem veya yem hammaddesi parametresi üzerinden yapılmaktadır. 4. Bugün (11 Aralık 2021) ülkemizde 1 kg süt yemi ortalaması 4,30 TL (bir çuval yem ortalama 215 TL) olup 1,3 kg ise 5,60 TL’dir ve olması gereken 1 LT çiğ süt fiyatı da budur. 5. Çiğ süt fiyatının açıklandığı 29 Kasım 2021 tarihinde 1 kg yem 3,80 TL (bir çuval yem ortalama 190 TL) iken, geçen 12 günde yeme yapılan fahiş artışlarla 1 kg yem 4,30 TL’ye çıkmıştır. Halen bu yükselişin nereye kadar gideceği ve nerede duracağı kimse tarafından bilinmemektedir. 6. Ülkemizde yem ve yem hammaddesindeki dövize bağlı artışlar, uluslararası piyasadaki artışlar vb. sebepler, uzun zamandır hayvancılık sektörünün zararına üretim yapmasına sebep olmaktadır. Çok ciddi sayılardaki süt sığırı, mezbahalarda kesilmekte ve kesimi beklemektedir. 7. Üretici, halen artırılmış denen (4,7 TL) sütün satış bedelini almamış olup ilk yeni fiyattan çiğ süt satış bedelleri ne yazık ki ancak Şubat 2022’de ele geçebilecekken, raflardaki artışın buna bağlanması olacak iş değildir. 8. Ülkemizin 2 temel sorunu vardır. Birincisi üretim maliyetleri çok yüksek olması ve üreticinin zararına üretim yapmasıdır.İkincisi ise tüketicinin alım gücünün düşük olması ve marketteki ürünlere ulaşamamasıdır. Biz üreticiler yukarıdaki iki sorunun da sebebi değiliz. 9. Önceki yıllarda değişen üretim maliyetlerini karşılamak ve üreticiyi mağdur etmemek adına her 2 ayda bir çiğ süt fiyatı belirlenmekteyken enflasyonla mücadele adı altında gıda komitesinin ve süt konseyinin yanlış bir uygulamasıyla çiğ süt fiyatı neredeyse yıllık belirlenme durumuna gelmiştir. 10. Özellikle son 2 yıldır çiğ süt fiyatları neredeyse 1 yıl boyunca artmazken market raflarında süt ve süt ürünlerine sürekli zam gelmiş olması fiyat artışlarının ana sebebinin de çiğ süt fiyatında ki artış olmadığını ortaya koymaktadır. 11. Çiğ sütün maliyetine olumsuz etki eden faktörleri ve marketteki fiyatla çiğ süt fiyatı arasındaki uçurumu gidermek yerine şu anda halen yetersiz olan ve üreticiyi memnun etmeyen çiğ süt fiyatını sorgulamak yanlış ve faydasız bir girişimdir. 12. Bu vesileyle hayvancılığın diğer temel sorunlarıyla beraber çözümlerin topyekûn masaya acil olarak yatırılması gerekmektedir. 13. Çiğ süt fiyatının belirlenmesinde asıl belirleyici olan Tarım ve Orman Bakanlığının halen üreticinin maliyetlerini bile karşılamaktan uzak olan çiğ süt fiyatı ile ilgili yapılan bu haksız değerlendirmeye karşı durmasını ve üreticiye sahip çıkmasını beklemekteyiz.”