GenelSİVİL TOPLUM PLATFORMU: “Burdur halkı, Hastane yerini kendisi belirleyecek”

5 sene ago

Şehrimizde uzun bir süredir gündemde olan yeni Hastane yapımı ile ilgili gelişmeler Burdur kamuoyunda ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Konunun yakın takipçilerinden BURTÜKODER ve Burdur Sivil Toplum Platformu Başkanı Kemal Arslan yaptığı yazılı açıklamada; Hastane yeri ile ilgili tartışmalara değinerek, “Burdur halkı Hastane yerine kendisi karar verecek” dedi.

Kemal Arslan’ın açıklaması şöyle:

“Bir ay önce yaptığımız basın açıklamasında, Burdur’da sağlık hizmetlerinin yetersizliğine vurgu yapıp, Burdur halkının Isparta-Antalya yollarında şifa ararken can verdiğini belirtip, MAKÜ’nün şehir dışına çıkarılmasının Burdur’a verdiği zararı anlatıp, hastane yerinin birilerine rant kapısı olmaması için ilgilileri uyarıp, halkımızı da sağlığına sahip çıkmaya çağırmıştık. AKP Burdur Milletvekili Reşat PETEK’in basına yansıyan açıklamasında, 300 yataklı hastanenin yapılması için Bakanlıktan onay çıktığı, hastane yeri arandığı bilgisi verilmiştir. Katılımcı demokrasinin işler kılınabilmesi, hizmet sunanlar ile hizmet alanların karar süreçlerine katılabilmesiyle olanaklıdır. Burdur halkının sağlık hizmeti alacağı hastanenin yapılacağı yerin belirlenmesinde elbette ki görüşüne itibar edilmeli, halkın uygun bulmadığı bir yere hastane yapılmaya kalkışılmamalıdır.Yapılacak hastanenin yerinin halkımızca belirlenmesini sağlamak amacıyla Platformumuz; öncelikle konunun tüm sosyal taraflarca konuşulup değerlendirileceği ve tartışılarak en uygun yerin belirleneceği ve sonuçta katılımcı demokrasinin işletilerek ortak aklın hakim kılınacağı bir çalışma başlatmış bulunmaktadır.
Bu bağlamda İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içinde, görsel-yazılı basın ve sosyal medya aracılığı ile halkımızın bilgilendirilip, üniversitemiz, siyasi partilerimiz, mahalle muhtarlarımız, oda ve birliklerimiz, sendikalarımız, kooperatiflerimiz, dernek ve vakıflarımızca konunun tartışılıp, yine bu organlar vasıtasıyla geri bildirimlerin, düzenlenecek bir toplantıda harmanlaştırılarak çıkacak sonucun karar merciindeki yetkililere ulaştırılması suretiyle en uygun hastane yeri önerilmiş olacaktır. Halkımızın gözü-kulağı ve sesi olmuş Sivil Toplum Örgütleri olarak, yaşamsal önemde gördüğümüz hastanemizin bize en uygun bir yerde yapılmasını sağlamak için başlattığımız çalışmaya, bireysel olacağı gibi, örgütlü yapılar aracılığı ile de katılıp halkımızın görüşlerini bildirmesini istiyoruz.Sonradan ağlayıp sızlanmamak için bu gün konuşmak gerektiğini, halkımıza ve sivil toplum örgütlerimize önemle duyururuz.”

Kodlama : SadeMedia Interactive