BölgeEkonomiGündemİlçeManşetSEVİNÇLE KARŞILADIK!

1 sene ago

Belediye Başkanı Ercengiz, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Eroğuz, Borsa Başkanı Gündüzalp’ten ilk değerlendirmeler

2018 yılı boyunca neredeyse bir yıldır konuştuğumuz, 20 Şubat 2018 tarihinden itibaren ülke ve Burdur gündemine giren Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde, önceki gün Burdur Şeker Fabrikası’nın satış ihalesinin iptal edilmesi Burdur’da büyük bir sevinçle karşılandı.

Burdur Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesinden vazgeçilmesi, kamu’nun elinde kalması, ilimizdeki bütün dinamiklerce olumlu, müjdeli bir gelişme olarak kabul edilirken, Burdur kamuoyunda büyük bir memnuniyet yarattı. Şeker Fabrikası’nın ilimizde ortak bir değer, ortak payda olduğu da ortaya çıkmış oldu. Birbiri ardına yapılan açıklamalar, değerlendirmeler, iptal kararındaki memnuniyeti ortaya koydu.

Burdur Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi sürecinde satışa karşı çıkan isimlerin başında gelen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz,  gazetemiz muhabiri Filiz Eryılmaz’a yaptığı açıklamada; “şuna inanıyorum ki satılmadığına tüm Burdur halkı, siyasi partisi ne olursa olsun sevinmiştir diye düşünüyorum. Neticede akıbeti belli olmayan bir sürece gidilmektense bacası tüten bir şeker fabrikasının kalması taraftarıyız. Bütün Burdurluların buna destek vermesi gerekir.

Çünkü Şeker Fabrikasının yarattığı istihdam, sağladığı ekonomik kaynak ve hareketlilik Burdur açısından çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ercengiz; “Şeker Fabrikamızın satılmamış olmasına sevinçliyiz, mutluyuz. mutluluğu ifade ettik. Şeker Fabrikasının satılmasının bir Burdur meselesi olduğunu gördüğümüz için bu kadar mücadele ettik aslında. Şeker Fabrikası 1955 yılından bu güne Burdur’a hayat veren, Burdur’un sosyal ve kültürel dokusuna katkı koyan ve irili ufaklı birçok esnafa, üreticiye, taşımacıya, işçiye, emekçiye ve dolayısıyla onların yetiştirdiği çocuklara işveren hayat veren kazanç veren bir fabrikaydı şeker fabrikası. Neden satılmak istendiğini sorduğumuzda? ‘şeker fabrikalarının zarar ettiği söylenmişti’ bize. Oysaki Burdur şeker fabrikası zarar eden bir şeker fabrikası değildi. Biz buradan hareketle şunu söyledik. Şeker Fabrikaları zarar ediyorsa mutlaka işletme sistemi ile ilgili bir hata olduğundan zarar ediyordur yoksa fabrika kendi kendine zarar etmez. Fabrikaların kâr etmesini değil zarar etmemesini sağlamak için iyi bir yönetim anlayışını bu fabrikaların başına getirmek gerekir” şeklinde konuştu.

Burdur Şeker Fabrikası hakkında bir açıklama da Burdur Ticaret Borsası’ndan geldi. İptal kararını büyük bir sevinçle karşıladıklarını aktaran Borsa Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, “14 Şeker Fabrikasının satışına başından beri karşıydık. Şeker Fabrikamız, Bur- dur’un ağır sanayisidir. Şekerpancarı buğdaydan 13, mısırdan 8, ayçiçeğinden 5 kat daha fazla istihdam sağlamakta. Şeker üretimi, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin temel geçim kaynağıdır” dedi.

Gündüzalp, “bizlere düşen görevde, bundan sonraki süreçte üretimi arttırıp, fabrikamızın bacasını tüttürmektir.” mesajı verdi.

Burdur Şeker Fabrikası’nın satış sürecinde, en öne çıkan aktörlerden biri olan, şeker sektörünün paydaşlarından bölgemizdeki ve ilimizdeki pancar üreticilerinin örgütlü gücü Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi de iptal kararına en çok sevinen kurumların başında geliyor. Kooperatif başkanı Nasuh Eroğuz gazetemize yaptığı açıklamada; “hep dile getirdik, Şeker Fabrikaları katma değerdir, anadır, babadır, kardeştir, kısacası her kesime ekmek sağlayan lokomotif kuruluştur. Yanlış model özelleştirmenin başta üretici olmak üzere herkesi mağdur edeceğini hep söyledik, çok şükür bu yanlış bir şekilde düzeltildi.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ercengiz:

ŞEKER FABRİKASI, BURDUR’UN MESELESİ

Türkiye’de Şeker Fabrikalarının toplam borcu olan 51 milyon doları 80 milyon insanımıza böldüğümüzde yaklaşık 65 sentlik bir rakam yani 3-3,5 liralık bir rakamla biz tüm Türkiye’deki Şeker Fabrikaları’nın ettiği zararı karşılayabiliriz

Burdur Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi sürecinde satışa karşı çıkan isimlerin başında gelen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, dün gazetemiz muhabiri Filiz Eryılmaz’a yaptığı açıklamada; “Şeker Fabrikamızın satılmamış olmasına duyduğumuz sevinci, mutluluğu ifade ettik. Hatta Bugün şeker İş Sendika Başkanımız da ziyaret ederek bu karardan duyduğumuz memnuniyeti ve hayırlı olmasını diledik kendilerine. Açıkçası Şeker Fabrikası’nın satılmasının bir Burdur meselesi olduğunu gördüğümüz için bu kadar mücadele ettik aslında.

Şeker Fabrikası 1955 yılından bugüne Burdur’a hayat veren, Burdur’un sosyal ve kültürel dokusuna katkı koyan ve irili ufaklı birçok esnafa, üreticiye, taşımacıya, işçiye, emekçiye ve dolayısıyla onların yetiştirdiği çocuklara işveren hayat veren kazanç veren bir fabrikaydı şeker fabrikası. Neden satılmak istendiğini sorduğumuzda şeker fabrikalarının zarar ettiği söylenmişti bize.

Oysaki Burdur Şeker Fabrikası zarar eden bir Şeker Fabrikası değildi. Bunu da ifade ettik. Bu söyleyeceğim çok önemli. 51 milyon dolar tüm Şeker Fabrikalarının toplam zararıydı. 2017 rakamlarına göre. 51 milyon doları 80 milyon insanımıza böldüğümüzde yaklaşık 65 sentlik bir rakam yani 3-3,5 liralık bir rakamla biz tüm Türkiye’deki şeker fabrikalarının ettiği zararı karşılayabileceğimizi ifade etmiştim o dönemde de. Hergün her şeye zam geldiği noktada eğer bir koca koca şeker fabrikalarını kişi başı 3,5 lira ile kurtaramayacaksak daha kaybedecek çok şeyimiz var demektir.

Biz buradan hareketle şunu söyledik. Şeker Fabrikaları zarar ediyorsa mutlaka işletme sistemi ile ilgili bir hata olduğundan zarar ediyordur yoksa fabrika kendi kendine zarar etmez. Fabrikaların kar etmesini değil zarar etmemesini sağlamak için iyi bir yönetim anlayışını bu fabrikaların başına getirmek gerekir diye söylemiştim. Tabi ürün çeşitliliği, sadece toz şeker üretiminde kalmamak, yılın sadece çok az bir döneminde kampanyalarda fabrikaları açık bırakmak, onun dışında fabrika arazilerini, ürün çeşidini artırmak üzerine yapacağı çalışmalarla bu şeker fabrikaları hem istihdam açısından iyi bir fabrika olabilir hem de üretimin birçok alanında çeşitlilik sağlayabilir diye düşünüyorum. Sonuçta şu Burdur Şeker Fabrikası şimdilik satılmadı. Yeniden satışının gündeme gelip gelmeyeceğini biz henüz bilemiyoruz. Özelleştirme idaresi komple satışı iptal etti. Ama şunu ifade edebilirim. Burdur şeker Fabrikası zarar eden bir fabrika olmadığı için satılmasını gerektiren bir durum yok. Şuan itibari ile de kendimizi haklı görmek, haklı çıkarmak adına da yada yeni bir siyasi polemik yaratmak adına bunu söylemiyorum. Şuna inanıyorum ki satılmadığına tüm Burdur halkı, siyasi partisi ne olursa olsun sevinmiştir diye düşünüyorum.

Neticede akıbeti belli olmayan bir sürece gidilmektense bacası tüten bir şeker fabrikasının kalması taraftarıyız. Bu mücadeleyi önümüzde ki süreçte de üzerimize ne kadar görev düşerse organize bir şekilde ve gayri siyasi bir anlayışla sürdürmek zorundayız. Bütün Burdurluların buna destek vermesi gerekir. Çünkü Şeker Fabrikası’nın yarattığı istihdam, sağladığı ekonomik kaynak ve hareketlilik Burdur açısından çok önemlidir.Biz bunu önemsiyoruz ve biz bu mücadelede bizimle birlikte olmak isteyen tüm Burdur halkıyla gitmemiz gereken neresiyse sonuna kadar oraya gideceğimizi de ifade etmek istiyorum.” dedi.

BTB Başkanı Gündüzalp: 

ŞEKER FABRİKASI Burdur’un ağır sanayisidir!

Özelleştirme İdaresi tarafından satışı yapılan Burdur Şeker Fabrikası’nın, satın alan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, satışının iptal edilmesini büyük bir sevinçle karşıladıklarını aktaran Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş- kanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp; “14 Şeker Fabrikasının satışına başından beri karşıydık. Şeker Fabrikamız, Burdur’un ağır sanayisidir. Şekerpancarı buğ- daydan 13, mısırdan 8, ayçiçeğinden 5 kat daha fazla istihdam sağlamakta. Şeke üretimi, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin temel geçim kaynağıdır” dedi.

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, Burdur Şeker Fabrikası’nın satışının iptal edilmesiyle ilgili olarak kısa bir değerlendirme de bulundu. Burdur Şeker Fabrikasının da içinde bulunduğu toplamda 14 şeker fabrikasının özelleştirme yolu ile satışının yapılması, başta üreticiler olmak üzere o illerdeki bütün meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin tepkisine neden olduğunu aktaran Gündüzalp, “Burdur Şeker Fabrikası ihalesini alan firma, ihalede öngörülen süre dolmasına rağmen, ödeme yapmayıp erteleme talebinde bulunmuştu. İhale şartnamesine göre bir kez erteleme talebi hakkı bulunan firma, iki kez daha erteleme talebinde bulunmuş, 3. erteleme süresi sonunda da ödeme yapmayıp fabrikayı devralmamıştı” dedi.

Bunun sonucunda ise Burdur Şeker Fabrikası ihalesi iptal edilip, satıştan çıkarıldığını ve Burdur Şeker Fabrikası ile birlikte Yozgat ve Ilgın Şeker Fabrikaları’nın satış ihalelerinin iptal edildiğini aktaran Gündüzalp, “Böylece Burdur, Yozgat ve Ilgın Şeker fabrikaları devletimizde kalmıştır. Şeker Fabrikaları, o ilin ağır sanayisidir. Ekonomisi, tarım ve hayvancılığa dayalı Burdur’un en önemli tesisi Şeker Fabrikasıdır” dedi.

Halk arasında tatlandırıcılar olarak bilinen nişasta bazlı şekerlere yani NBŞ’ye geçit verilmemesi gerektiğinin altını çizen Gündüzalp, “Ülke tarımının sosyal ve ekonomik yaşantısında çok önemli rol oynayan pancar tarımındaki kotalar kaldırılmalı, üretici mağdur edilmemeli, şeker pancarı üretimi desteklenmelidir” dedi.

Özelleştirmenin, sadece Şeker Fabrikaların kapanmasına değil zamanla ülkedeki şeker pancarına dayalı üretim deseninin ya da çeşitliliğinin de yok olmasına yol açacağını aktaran Gündüzalp, “Şeker bir marketten toz veya kesme şeker formunda satın aldığımız basit bir gıda ürünü gibi görünse de, arka planında pancar tarımı ile uğraşan yüz binden fazla çiftçi, kooperatifler ve üretici birlikleri, şeker, yem ve maya üretimi konularında yaklaşık 100 yıllık bir mühendislik birikimine sahip endüstriyel sektör yer alıyor. Şekerpancarı buğdaydan 13, mısırdan 8, ayçiçeğinden 5 kat daha fazla istihdam sağlamakta. Şeker üretimi Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin temel geçim kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Şeker Fabrikalarından, yan ürün olarak çıkan pancar küspesi en önemli yem sanayi hammaddelerinden biri olduğuna dikkat çeken Gündüzalp, şu şekilde konuştu; “Küspenin yokluğunu telafi etmek için GDO’lu mısır ithalatı yapmak gereksinimi doğacaktır. O nedenle devlet olarak, üretici olarak, vatandaş olarak şeker pancarımıza sahip çıkmamız gerekir.

Toplumun dokusuna sinmiş bir üretim deseninin ekonomik açıdan ‘zarara’ yol açtığında bile sübvanse edilerek, desteklenerek korunmasının, kamu refahı açısından uzun vadede daha iyi sonuçlar doğurabileceği dikkate alınmalıdır. Bizlere düşen görevde, bundan sonraki süreçte üretimi arttırıp, fabrikamızın bacasını tüttürmektir. Tekrardan üreticimize ve ilimiz ekonomisine hayırlı olsun.”

S.S. Burdur Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Nasuh Eroğuz:

“Şeker Fabrikaları, katma değerdir, anadır, babadır, kardeştir, kısacası her kesime ekmek sağlamış bir lokomotif kuruluştur”

Burdur Şeker Fabrikası’nın satış sürecinde, en öne çıkan aktörlerden biri olan, şeker sektörünün paydaşlarından bölgemizdeki ve ilimizdeki pancar üreticilerinin örgütlü gücü Burdur-Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi de iptal kararına en çok sevinen kurumların başında geliyor.

Özelleştirme İdaresi tarafından geçtiğimiz bahar aylarında satışı yapılan ve satın alan firmaların yükümlülüklerini yerine getirememesi sebebiyle satışı iptal edilen Burdur, Yozgat ve Ilgın Fabrikalarının devlette kalması münasebetiyle S.S. Burdur Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Üyesi Nasuh Eroğuz yazılı bir açıklama yaptı.

Eroğuz: “Bölgemiz için sevindirici bir haber. Bizler her zaman dile getirdik. Şeker Fabrikaları, katma değerdir, anadır, babadır, kardeştir, kısacası her kesime ekmek sağlamış bir lokomotif kuruluştur. Yanlış model bir özelleştirme nedeniyle, birçok kesimin mağdur olacağını söyledik. Çok şükür bu yanlış bir şekilde düzeltildi. Üretimin devam etmesi adına temsil ettiğim 1,5 milyon çiftçimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor ve saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Kodlama : SadeMedia Interactive