"Sermaye Kaybı ve Borca Batık Şirketlere Kolaylıkta Süre Uzatımı: 2025'e Kadar Devam Ediyor" başlıklı habere göre, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir tebliğ, sermaye kaybı yaşayan veya borca batık durumda olan şirketler için önemli bir düzenlemeyi içeriyor. Bu tebliğe göre, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden kaynaklanan kur farkı zararları ve 2020 ile 2021 yıllarında tahakkuk eden bazı giderlerin hesaplamalarda dikkate alınmama süresi 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı. Bu gelişme, sermaye kaybı ve borca batık durumda olan şirketlere mali kolaylıklar sağlamayı amaçlıyor. Yeni düzenleme, Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yapılan değişiklikleri içeriyor ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce bu süre, 1 Ocak 2024 olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA