ÇevreManşetSALDA GÖLÜ ve ÇEVRESİNİN TURİZM POTANSİYELİNİ ARTIRACAK, ADIMLAR ATILIYOR

2 sene ago

Burdur’un turizm değerlerinden, son yıllarda büyük bir sükse yapan, ziyaretçi sayısının giderek arttığı Salda Gölü ve çevresinin turizm potansiyelini artırmaya dönük çalışmalar devam ediyor, somut adımlar atılıyor.

Vali Şerif Yılmaz’ın yakından takip ettiği, öncelikli hedefleri arasında başı çeken ‘Salda bölgesinde turizmi geliştirmek, sağlıklı bir turizm alt yapısı kurmak için’ başlatılan çalışmalarda, Salda Gölü’nün geleceğini yakından ilgilendiren yeni kararlar alındı.

Salda Gölü ve çevresinde Doğal Sit Alanına ilişkin koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar geçiş dönemi ile süreç işlemeye devam ediyor. Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada; Salda Gölü ile ilgili gelişmeler ve Salda Gölü’nün turizm potansiyelini artırma hedefi hatırlatılarak, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun Burdur İli Yeşilova İlçesi Salda Gölü kıyısı, I. ve II. Derece Doğal Sit Alanında uygulanmak üzere kararlar alındığı belirtildi.

Salda Gölü kıyısında takılıp sökülebilir elemanlarla inşa edilebilen sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, aralarında en az 150 metre mesafe olmak kaydı ile 6 m2’yi geçmeyen büfe ve kirletici etkisi olmayan fosseptik yapımını gerektirmeyen seyyar tuvalet ile ahşap iskele yapılabileceği, sahil şeridinin birinci ve ikinci bölümünde Kayadibi ve Doğanbaba bölgesinde yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile açık olarak düzenlenen, oyun ve spor alanları, açık gösteri alanları, turizm yapı ve tesisleri inşa edilebileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Burdur Valiliği’nce konu hakkında “Salda Gölü’nün Turizm Potansiyelini Artırmaya Yönelik Çalışmalar Hızla Devam Ediyor” başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

Ziyaretçi sayısının her geçen yıl giderek arttığı Salda Gölü’nün korunarak, turizm potansiyelinin daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi, önümüzdeki dönemler için yapılacak çalışmaların planlanması için Vali Şerif Yılmaz’ın talimatlarıyla 08/11/2017 tarihinde ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Yeşilova ilçesinde toplantı yapıldı.

Vali Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda, alınan öneri kararlarından bir tanesi de Salda Gölü ve Çevresi Doğal Sit Alanına ilişkin koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar geçiş dönemi yapılaşma koşullarının belirlenmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasıydı.

Bu kapsamda ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda Salda Gölü için, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartları önerisi Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 26.12.2017 tarihli toplantıda görüşülerek karara bağlandı. Komisyonun 26.12.2017 / 1377 sayılı kararı ile, Burdur İli Yeşilova İlçesi Salda Gölü kıyısı, I. ve II. Derece Doğal Sit Alanında uygulanmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Kıyıda:

Takılıp sökülebilir elemanlarla inşa edilebilen sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, aralarında en az 150 metre mesafe olmak kaydı ile 6 m2’yi geçmeyen büfe ve kirletici etkisi olmayan fosseptik yapımını gerektirmeyen seyyar tuvalet ve ahşap iskele yapılabilir.

Sahil Şeridinin Birinci Bölümünde:

1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında  “Turizm Tesis Alanları” ve “Günübirlik Tesis Alanları” kullanımında kalan alanlarda (Kayadibi Mahallesi ve Doğanbaba Köyü) yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile açık olarak düzenlenen, oyun ve spor alanları, açık gösteri alanları ve yeşil bitki örtüsü bulunan alanlar ile kıyıda yapılabilen yapı ve tesisler yapılabilir.

Sahil Şeridinin İkinci Bölümünde:

1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında  “Turizm Tesis Alanları” ve “Günübirlik Turizm Alanları” kullanımında kalan alanlarda (Kayadibi Mahallesi ve Doğanbaba Köyü) Emsal: 0.20′ yi, bir (1) katı, H=4.50 metreyi, asma katlı yapılması halinde H=5.50 metreyi geçmemek üzere günübirlik turizm yapı ve tesisleri ile sahil şeridinin birinci bölümünde kıyıda yapılabilen yapı ve tesisler yapılabilir.

Kodlama : SadeMedia Interactive