Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yaptırılan “Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı” çalışmaları kapsamında, paydaş toplantısı 20-22 Eylül’de Burdur’da gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Burdur Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu ile yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve özel sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 50 kişi katıldı.

Programın ilk gününde, alandaki paydaşlarla Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi ziyaret edildi. Arazide Yeşilova Halk Plajı, Beyaz Adalar Bölgesi, Doğanbaba ve Kayadibi köylerine yakın kıyıların da yer aldığı göl çevresi incelendi. Ayrıca muhtarlarla bölgenin sorunları görüşüldü. Programda katılımcılara Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Programın ikinci gününde ise Genel Müdür Mehmet Ali Kahraman tarafından bölgede alınan koruma tedbirleri, planlama ve yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı. Programın devamında Yönetim Planı Hazırlama Projesi’ne ilişkin süreç ve yapılan bilimsel çalışmalarda elde edilen bulgular katılımcılara anlatıldı.

Program sonucunda hem bilimsel çalışmalar hem de grup çalışmalarıyla paydaşlardan alınan görüşler doğrultusunda yönetim planının vizyonu, sorun analizi, ideal hedefler, sınırlayıcı ve destekleyiciler belirlendi.

Öte yandan, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama Projesi kapsamında yapılacak diğer paydaş toplantılarıyla, ideal hedefler, uygulama hedefleri ve uygulama hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak faaliyetler de tanımlanacak.