Rüyada Diş Görmek

Rüyada dişlerin görülmesi eski alimler tarafından çok fazla detaylı yorumlanmıştır. Alt, üst ve çene dişlerinin her birini farklı yorumlayan tabirciler, genel anlamda dişlerin akrabalara işaret ettiği söylenir. Dişlerde sorun olması, akrabaların başına gelebilecek problemlere delalet eder.

Dişlerin güzel olması, korunması ise akrabalara göz kulak olduğu manasına gelmektedir. Rüyada diş görmenin diğer fazileti, birliğin kurulmasıdır. Kendi kardeşleri, çocuklarıyla güzel bir birliktelik kurulacağı manasına gelir.

Rüyada Diş Fırçalamak

Rüyada diş fırçalamak, yakın akrabalara olan düşkünlüğü işaret eder. Kişinin akrabalarını korumak için elinden gelen her gayreti gösterdiğini rivayet eder. Ancak İslam alimleri akrabalarına düşkün olan kişinin kendini fazlasıyla heba etmemesi gerektiğini, her şeyin Allah'ın takdiri olduğu üzerine yorumlar yapmışlardır.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları İçin Büyük Adım Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları İçin Büyük Adım

Rüyada diş fırçalamak, çocukların, anne veya babanın kişinin kanatlarına almak istemesi şeklinde yorumlanır. Aşırı sevgi gösterildiği manasına gelir. Rüyada diş görmenin diğer hikmetleri ise sahip olunan şeye verilen değeri gösterir. Bu rüyayı gören kişilerin çoğunlukta küçük şeylerle mutlu olabildikleri şeklinde yorumlamalar yapılmıştır.

Rüyada Çürük Diş Görmek

Rüyada çürük bir düş görmek iki farklı şekilde yorumlanır. Bunlardan birincisi şerken, ikincisi hayır kapısıdır. Şer olanda kişinin akrabalarının başına gelebilecek zararı işaret eder. Bu bir çeşit musibet, sıkıntı şeklinde olabilir. Akraba maddi anlamda dara düşmüş olabilir. Diğer hayır anlamı ise kişinin sevap kazandığına rivayet edilir. Kişinin çürük diş görmesi, daha önce yaptığı bir işin hayır olduğu ve rüya sahibinin bundan hayır kazandığına işaret etmektedir.

Rüyada Diş Çektirmek

Rüyada diş çektirdiğini görmek, evvela musibet dolu bir beladan kurtulmak manasına gelir. Çürük bir diş çekmek, hayatının geri kalanında çeşitli zorluklarla karşılaşmayı, para kaybetmeyi işaret eder. Rüyada zorla diş çekildiğini görmenin fazileti ise kapıların kendisine kapanacağına delalet eder. Bu kapıların kapanma nedenini alimler daha çok kişinin sinirli tavırlarına bağlarlar. Bu rüyayı gören kimseniz, şükür namazlarını eksik etmemesi gerektiği de bildirilir.

Editör: Hatice Kübra Savaş