GündemManşetSağlıkPROJELER ŞEHRİ; BURDUR

8 ay ago

Burdur Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu öncülüğünde refah seviyelerini yükseltmek küçükbaş hayvan üretimi hazırlanarak AB Erasmus+Programı kapsamında kabul edilen hibe almaya hak kazanan Alzheimerli hastaların aileri için yeni bakım yaklaşımlarının geliştirilmesi projesi ile “Çoban Köprüsü” projesinin bilgilendirilme toplantısı Burdur Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Hasan Şıldak ve proje ortakları katıldı.

Projenin tanıtımını yapan Vali Hasan Şıldak şunları söyledi: “1. Projemiz Alzheimer hastalarının aileleri için yeni bakım yaklaşımları geliştirme ismini taşıyor. Projenin amaçları alzheimerlı hastalar ve onlara bakan yakınları için yeni bakım yöntemleri yeni bakım metotları geliştirerek onlara daha iyi bir hayat standardı daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamayı amaçlıyor. Bu Avrupa birliğinde geliştirilen yeni yaklaşımları öğrenerek iyi hizmetleri iyi uygulamaları Ülkemizde de yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Projemiz Burdur Valiliğinin koordinatörlüğünde Burdur Huzurevi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneği, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığın da geliştirildi ve üç tane de yabancı ortağımız var bunlar Slovenya, Portekiz ve İspanyalı ortaklarımız. Projemizin bütçesi 146 bin Euro.

146 bin Euro’nun ülkemize bu proje ile girişini sağlamış oluyoruz. Projemizin sonucunda Avrupa standartlarına uygun yenilikçi bir eğitim müfredatı oluşturularak ilgili sağlık personeli, hasta ve onlara bakan yakınlarına bir eğitim hizmeti sunulacak yine bu eğitim materyalleri geliştirilerek hastalar ve hasta yakınları için daha güvenli bir yaşam ortamı oluşturulmuş olacak aynı zaman da e öğrenme modülü oluşturularak hasta yakınlarının bilgi ve seviye becerileri yükseltilecek. Bilgisayar oyunları geliştirilerek hem hastalar hem de hasta yakınlarının eğlenerek stresten uzak kalmaları sağlanmış olacak böylesine güzel amaçları olan ama aynı zamanda da renkli eğlenceli bir proje bu projenin uygulanmaya başlama tarihi 1 Kasım 2019 projenin sonlanması ise 31 Ekim 2021. Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle projenin gerçekleştirilmesinde, gerçekleşmesinde ve kabul edilme sürecinde dernek yönetim kurulu üyemiz Meryem hanıma da özellikle teşekkür ediyorum. Dernek Başkanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve Valiliğimiz adına bu koordinasyonu gerçekleştiren Vali Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum.

2. projemiz ‘Çoban Köprüsü’ ismini taşıyor. Çoban Köprüsü projesi İl Tarım Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla hazırlandı. Yine proje ortakları Valiliğimiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Burdur Ziraat Odası. Üç tane de yabancı or- tağımız var projede Yunanistan, İspanya ve Sırbistan’dan bu ortaklarımız. Projemizin hedefleri İlimiz biliyorsunuz hayvancılığın yaygın olduğu bir İl hayvancılık en temel sektörü oluşturu-yor çobanlık mesleğine karşı farkındalığı arttırmak ve var olan çobanlarımızın bilinçlenme düzeyini arttırarak Avrupa standart-larında çobanlık yapabilir hale getirmek böylece küçükbaş hayvan üretiminin özellikle küçükbaş hayvan üretiminin et ve süt ürünlerini de kapsayan verimliliğini arttırmayı amaçlıyor. Gelişmiş ülkelerdeki hayvan sürü yönetimin çobanlığın uygulandığı metotları ülkemize transfer etmeyi amaçlıyor. Bu proje çobanlık sektöründe ki çobanların bu sektörde ki önemlerini fark etmele-rini sağlamak. Çobanlarımızın koyun keçi yetiştiriciliği konUsunda ki eğitim ve bilinç seviyelerini yükseltmek. Çobanların refah seviyelerini yükseltmek küçükbaş hayvan üretimi işletlemelerinde hayvan refahına yönelik uygulamaları artırmak. Koyun ve keçi işletmelerinde yeni anlayışları yeni yaklaşımları hâkim kılmak. Küçükbaş hayvan işletmelerinin daha iyi duruma gelmesi için daha iyi stratejiler geliştirmek ve işletmelerde Avrupa hayvan refahı kriterlerine uygun üretim yapılmasını sağlamayı amaçlıyor. Projemizin bütçesi 187 bin 500 Euro’luk bir proje. Bu projenin de başlaması az önce ki projemiz gibi kasım ayı başında başlayıp 2021 yılı ekim ayı sonun da sona erecek 2 yıllık bir süreci kapsıyor. Bu projemizinde yine gerçekleştirilmesinde üstün gayret gösteren İl tarım Müdürümüz, Vali Yardımcımız, Üniversiteden değerli hocamız ve Ziraat Odası Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İlimize ve bu sektörlere hem Sağlık sektörümüze, Sosyal Hizmetler sektörümüze hem de Tarım sektörümüze önemli faydalar getirecek olan bu 2 spesifik projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere İlimizde aslında proje kapasitesinin artırılması temel hedefimiz.

Bütün kurumlarımızı kuruluşlarımızı proje yazmaya proje süreçlerini takip etmeye davet ediyoruz. Valilik olarak da bu konuda ki hassasiyetimizi gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz sü- reçte de yine yerel projeler bazın da kalkınma ajansı Batı Akde- niz Kalkınma Ajansının değerlendirme sürecinde olan bir proje takvimi devam ediyor. Aynı zaman da SODES proje takvimi başladı yine kalkınma ajansının teknik destek ve fizibilite desteği duyuruları yapıldı.

Bütün kurum kuruluşları biz de bilgilendirdik duyuruları- mızı yaptık inşallah ilimizde total olarak geniş kapsamlı olarak bu proje kaynaklarından daha fazla faydalanır seviyeye geleceğiz. Bunun meyvelerini alıyoruz yavaş yavaş bugünkü tanıtımını yaptığımız 2 projemiz zaten buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Bir başka örnekte BAKAya sunulan proje sayılarında biz ilk defa Isparta’yı yakaladık bu yıl Isparta kadar 40 proje sunabildik inşallah kabul edilen proje sayısında Isparta ve Antalya’yı geçmeyi hedefliyoruz”

Kodlama : SadeMedia Interactive