Yemekten önce besmele çekmek yani “Bismillahirrahmanirrahim” demek ve sonunda da şükretmek yani “Elhamdülillah” demek sünnettir. Bununla birlikte yemeklerden önce ve sonra dua etmek daha sevaptır, böylece Allah’ı (cc) hatırlamış ve bu nimetlerin devamlılığını ve hayrını Allah’tan istemiş oluruz.

Yemek duası olarak tek bir duayı göstermek doğru değildir, hadislerde ve dini kaynaklara baktığımızda Peygamber Efendimiz (S.a.v.) yemekten önce ve sonra pek çok farklı dua yapmıştır.

Yemekten önce okunabilecek dua

Dua: Allahume barik lena fima razaktena ve kına azabennar, Bismillah
Anlamı: Allah’ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum.

Yemekten sonra okunabilecek dua

Dua: Elhamdü lillahillezi at’ameni hâzâ ve rezekanihi min ğayri havlin minni vela kuvetin.
Anlamı: Benim hiçbir kuvvetim yok iken bana bu yemeği ihsan eden ve onu bana rızık yapan Allah’a hamdederim.

Topluca yemek yenildiğinde okunabilecek dua:

Dua:Elhamdülillahillezi etamena ve sekana ve cealena müslimin. Allahümme barik lena fîh, ve etımnâ hayran minhü verzukna ve ente hayru’r-razikîn. Allahümme inna neselüke tamamen’nnimeti ve devame’l-afiyeti.
Anlamı: Bize yediren, içiren ve Müslüman olmayı nasip eden Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Bize, bu yediğimiz yemek sebebiyle bereket ver, hakkımızda bu yemeği mübarek kıl. Bize bu yemekten daha hayırlı olanını ver. Bize rızık ver. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah’ım! Biz, senden nimetin tamamını ve afiyetin devamını istiyoruz.

Türkan Şoray Van'da Hayranlarıyla Buluşuyor Türkan Şoray Van'da Hayranlarıyla Buluşuyor

Peygamber efendimiz (S.a.v.) yemekten sonra;

 “El-hamdü-lillahillezi etamena ve sakana ve cealena müslimin” duasını okurdu.

Yine bir hadisi şerifte;

“Allah’ım! Bize bu yediğimiz yemek sebebiyle bereket ver, hakkımızda bu yemeği mübarek kıl. Bize bu yemekten daha hayırlı olanını yedir.” olarak dua ederdi (Tirmizi)

Yemek dualarından sonra genelde el fatiha denilerek Fatiha Suresi de okunabilir. Çünkü fatiha suresi aynı zamanda bir duadır, Fatiha okunduktan sonra “amin” denir ve dualarımız tam anlamıyla tamamlanır.

Kaynak: HABER MERKEZİ