https://www.ilan.gov.tr


Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;
Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre, Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Eldenizli Mahallesi, Kocasavak Mevki, 209 ada 5 parselde kayıtlı, 23.244,35 m2 yüz ölçümlü tarla vasıflıdır. Taşınmaz, Eldenizli Mahallesi hudutları içerisinde ve Eldenizli Mahallesinin güney ve Kocadere Mahallesinin batı yönünde yer almaktadır. Parsele Güzelköy-Kocadere köy yolunun, 2,5 kilometresinden, kuzeye doğru ayrılan 1,5 kilometrelik stabilize, tarla-kanal yolu ile ulaşılmaktadır. Kıymet takdir tarihinde taşınmaz üzerinde, 12-15 yaşlarında kapama nar bahçesi bulunmaktadır. Parsel dörtgen şekilli, düzgün bir geometriye ve topoğrafyaya sahiptir. Zemin, kot farkından dolayı 3 kademe halindedir. Yerleşim yerlerine uzak konumdadır. Verim durumu iyi, yöresel alışkanlıklara göre , mısır, yonca , pamuk vb ürünlerin yetiştirilebileceği , meyvecilik yapılabilen , sulu tarım arazisidir. Kumlu – tınlı toprak yapısında olup,  eğimsizdir.

İlana dair detaylı bilgi Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinden alınabilir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.