EkonomiManşetÖzçelik’ten endişeleri gidermeye yönelik ‘özelleştirme’ açıklaması: “MAĞDURİYET OLMAYACAK”

2 sene ago

Geride bıraktığımız Şubat ayının ortasından bu yana ülke ve Burdur gündemini meşgul eden Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi hakkında, konuyu yakından takip eden isimlerden biri olan AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, kamuoyundaki endişeleri gidermeye yönelik bir açıklama daha yaptı.

İddia edildiği gibi; üreticilerin, çalışanların mağdur edilmeyeceğinin altını çizen Özçelik, Şeker Fabrikalarının kapanma gibi bir durumun, riskin de olmadığını, üretim şartının en önemli kritlerlerden biri olduğunu, yine sıkça dile getirilen Şeker Fabrikalarının değerli arazilerinin ranta çevrileceği suçlamalarının da içi boş iddialar olduğunu, üretim faaliyetleri için gerekli olmayan taşınmazların ihale kapsamı dışında tutulduğunu vurguladı.

Yine sıkça seslendirilen ‘peşkeş’ kaygılarına da cevap veren Özçelik, ihale sürecinin tamamen şeffaf bir şekilde ilerlediğini sözlerine ekledi.

“HİÇBİR ÜRETİCİ MAĞDUR EDİLMEYECEK”

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik hiçbir üreticinin mağdur olmayacağını belirterek; “Bu süreçte özelleştirme yapılırken söz konusu fabrikalarda çalışanların ve pancar ekimi yapan çiftçilerin korunması ile fabrikalarda üretimin devamlılığı temel ilke olarak ele alınmış ve bu konularda ihale belgelerinde aşağıda yer alan önemli düzenlemeler yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

“FABRİKA ÇALIŞANI MEMUR ve İŞÇİLERİN HAKLARI KORUNACAK”

Şeker fabrikalarında çalışan memur ve işçilere özelleştirme sürecinde bazı imkanlar ve seçenekler sunulduğunu kaydeden Milletvekili Bayram Özçelik, “Özelleşecek fabrikalarda çalışan memurlar, diledikleri taktirde Türkşeker’e ait diğer fabrikalarda çalışmaya devam edeceklerdir.

Arzu ederlerse tüm özlük hakları korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil olacaklardır. Ayrıca talep etmeleri halinde özelleştirilen fabrikalarda yeni yatırımcılar ile çalışabileceklerdir” bilgisini paylaştı.

Özelleşecek Fabrikalarda Çalışan Daimi ve Geçici İşçilere tanınan imkan ve seçenekleri de aktaran Özçelik, “Talepleri halinde Emeklilik hakkını henüz elde etmemiş olanlar Türkşekerin diğer fabrikalarında çalışmaya devam edeceklerdir. Dileyen İşçiler ilgili mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yılda 12 ay çalışma hakkıyla istihdam edileceklerdir. Özelleştirilen fabrikalarda çalışmaya devam etmek isteyenler Türkşeker tarafından tüm yasal hakları ödendikten sonra Alıcı ile çalışmaya devam edebilecek, daha sonraki dönemde emeklilik hakkını kazanmadan önce kamuya geçmek istemeleri halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecektir” şeklinde belirtti.

TÜRKŞEKER’e pancar üreten çiftçilerin üretimlerine devam edeceklerini belirten Bayram Özçelik, “Alıcılara mevcut çiftçilerle asgari 5 kampanya dönemi boyunca pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme ile mevcut tüm çiftçilere pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme imkânı sağlanacaktır” dedi.

“YATIRIMCININ ÜRETİM FAALİYETLERİNİ DEVAM ETTİRMELERİ YÖNÜNDE ŞARTLAR ÖNGÜRÜLDÜ”

Fabrikalarda üretim devamlılığı ve zorunluluğu getirildiğini ifade eden Bayram Özçelik, “Özelleştirme modeli çerçevesinde temel hedeflerden birisi de fabrikaların pancardan şeker üretimi faaliyete devam etmelerinin sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, yatırımcıların üretim faaliyetlerini devam ettirmeleri yönünde şartlar öngörülmüştür” şeklinde belirtti.

“ŞEKER FABRİKASI ÜRETİM FAALİYETLERİ İÇİN GEREKLİ OLMAYAN TAŞINMAZLAR İHALE KAPSAMI DIŞINDA”

Şeker fabrikalarının üretim faaliyetleri için gerekli olmayan taşınmazları ihale kapsamı dışında tutulduğunu belirten Milletvekili Özçelik, bu konuda yapılan çeşitli spekülasyonlara vatandaşlarımızın itibar etmemesini, gerekli resmi şartları hükümetimizin bilgilendirmeye devam edeceğini ifade etti.

“İHALE SÜRECİ TAMAMEN ŞEFFAF İLERLİYECEK”

Özelleştirme ihalesine gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım fonları ve Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabileceğini belirten Milletvekili Bayram Özçelik, “İhale süreçleri her aşamasında kamuoyunu bilgilendirilerek tamamen şeffaf bir şekilde yürütülecek ve nihai aşamada özelleştirme ihaleleri tüm teklif verenlerin katılımı ile kamuoyuna açık bir şekilde sonuçlandırılacaktır. Şeker Fabrikalarının özelleştirme ihalelerine katılımın arttırılması ve rekabetin tesis edilebilmesi amacıyla; yerel yatırımcılar, kooperatifler ve diğer paydaşların tek tek veya bir araya gelerek teklif verebilmelerini teminen ihaleye katılım için geçici teminatların düşük seviyede tutulması da dahil olmak üzere ihale belgelerinde bu çerçevede kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır. İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.” bilgilerini Burdur kamouyuna aktardı.

Kodlama : SadeMedia Interactive