Bağımsız bir araştırma grubu tarafından yürütülen; öğrenci bazında 40.000, öğretim elemanı bazında ise 16.000’nin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen üniversite memnuniyet araştırmalarının sonuç raporları yayınlandı. Birçok farklı boyutta yapılan araştırmalarda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), yaklaşık 200 üniversite arasında bulunduğu konum neden tercih edilmeli sorusuna cevap niteliği taşıyor.

(UNİAR) 2020 yılı raporunda MAKÜ; öğrenci merkezli yaklaşımın yansıması olarak genel sıralamada 192 üniversite arasında 46., 125 devlet üniversitesi arasında ise 26. sırada yer aldı.

Aynı raporun öğrencilerin öğrenim deneyimlerinden ne düzeyde tatmin olduklarının değerlendirilmesini içeren sıralamada devlet üniversiteleri arasında MAKÜ 27. sırada yer alırken, yerleşke memnuniyeti sıralamasında ise 23. sırada yer aldı.

Yıllardır istikrarlı olarak en iyi olduğu “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” boyutunda ise MAKÜ’nün 125 üniversite arasında 15. sırada yer alarak öğrenciye değer veren yönetim yaklaşımının sahada açık biçimde algılandığını göstermektedir.

İlgili araştırma grubu, “Akademik Ekoloji” adı altında; akademisyenlerin gözünden üniversitelerin değerlendirildiği bir araştırma raporu daha yayınlamıştır. Bu araştırmada akademik özgürlük hissi, yönetimden memnuniyet, akademisyenlerin tükenmişlik hissi ve mutsuzluğu, kurum içi işbirliği, kurum dışı işbirliği, akademik kültür ve destek algısı, yönetimdeki siyasi angajmandan rahatsızlık, öğretim kalitesi, aitlik ve bağlılık hissi, ilişkide toksisite, vakıf üniversitelerindeki ticarileşme hususları akademisyenler tarafından değerlendirilmiştir.

MAKÜ, akademik ekoloji sıralamasında 194 üniversite arasında; akademik faaliyetlerin elverişliliği boyutunda 25. sırada yer almayı başarmıştır. Devlet üniversiteleri bağlamında incelendiğinde ise 126 üniversite arasında 12. sırada konumlanmıştır.

Devlet üniversitesi sıralamalarında MAKÜ akademisyenlerinin en olumlu olarak değerlendirdiği konu başlıkları sırasıyla; yönetimden memnuniyet (14. sıra), kurum içi işbirliği (15. sıra), bağlılık hissi (17. sıra), akademik özgürlük hissi (17.sıra), kurum dışı işbirliği memnuniyeti (19. sıra) ve öğretim kalitesi (36. sıra) olmuştur.