CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, “Yirmi yıldır AKP iktidarı döneminde uygulanan yanlış tarım ve hayvancılık politikaları nedeniyle çiftçilerimiz toprağa küstürülmüş, yerli üretici, çiftçi ve besici korunmamıştır.” dedi.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye çiğ süt, yem ve destek primleri hakkında yazılı soru önergesi verdi.

Milletvekili Göker soru önergesinde şu ifadeleri kullandı;

“Ülkemiz, tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten ve ürettiklerini ihraç edebilir durumdayken, yanlış politikalar sonucunda dışa bağımlı hâle gelmiştir. Yirmi yıldır AKP iktidarı döneminde uygulanan yanlış tarım ve hayvancılık politikaları nedeniyle çiftçilerimiz toprağa küstürülmüş, yerli üretici, çiftçi ve besici korunmamıştır.  Bilindiği üzere Ulusal Süt Konseyi, son olarak 15 Mayıs 2022’den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını litre başına 7,50 lira olarak belirlemiştir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı litre başına üreticiye 20 kuruş destekleme primi ödeyecektir. Ancak, bir çuval yemin 370-380 liralara kadar çıktığı ülkemizde çiğ sütün litre maliyetinin en üst fiyattan düşünüldüğünde dahi 7 lira 50 kuruşun çok üzerinde olduğu ve çiğ sütün referans fiyatının maliyetleri karşılamaya dahi yetmediği açık bir biçimde görülmektedir. Hayvancılık işletmelerinin en büyük giderini yem maliyetleri oluşturmaktadır. Hayvancılığın bazı dallarında yem giderleri toplam işletme giderlerinin yaklaşık yüzde 70 ine kadar ulaşmaktadır. Söz konusu bu durum karşısında daha Temmuz ayı bile gelmeden maliyetler nedeniyle sıkıntıya düşen süt üreticilerimiz acilen çiğ süt referans fiyatına zam yapılmasını beklemektedir. Bu bilgiler ışığında; Ulusal Süt Konseyi, süt fiyatlarını arttırmak için ne zaman toplanacaktır? Yem fiyatlarındaki artışın, çiğ süt fiyatlarına aynı oranda yansımaması durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tüm hayvancılarımızın beklentisi olan “çiğ süt fiyatlarının aylık olarak belirlenmesi” isteği bakanlığınız tarafından dikkate alınacak mıdır? Çiğ süte verilen 20 kuruşluk prim desteğinin hem üreticiyi destekleyecek hem de kayıt dışılığa kaymanın önüne geçirecek seviyeye yani en az 1 liraya çıkartılması hususunda bakanlığınızca yapılan bir çalışma var mıdır? Et ve süt fiyatlarına kalıcı çözüm bulunması açısından bakanlığınızca ne gibi projeler üzerinde çalışılmaktadır? Damızlık hayvanların kesilmesini engelleyecek ne tür tedbirler hayata geçirilecektir?”