ManşetSiyasetMHP GRUBUNDAN TEKLİF:       Su’ya yapılan zamg eri alınsın

5 sene ago

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Burdur Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Yavuz Kaya, yaptığı açıklamada, Belediye yönetimine ve Meclis üyelerine seslenerek, su’ya yapılan zammın geri alınması çağrısında bulundu.               

“Su alternatifi bulunmayan, her gün kullanmak durumunda bulunduğumuz, vazgeçilemez temel ihtiyacımız  var olma kaynağımızdır.

Belediye Başkan yardımcısı Ali Say’ın vermiş olduğu bilgileri ve MHP Meclis Üyeleri olarak niçin Su zammına hayır dediğimiz halkı-mızla paylaşmak istiyorum.

Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ali Say 2013 yılı verilerini baz alarak;

Burdur Belediyesi’nin su üretimi 9.406.800 m3, su geliri11.781.545. TL. suyun maliyeti ise 3.146.788 TL. olduğunu, Halkın  toplam suyun %46,28’ini (4.378.928 m3) kullandığını, belediye tesisleri, park ve camiler, %28.71’i (2.716.672 m3) kullanırken, kalan % 25,1’i ise (2.365.200 m3) sayaç hataları, depo kayıp kaçaklarından oluştuğunu Burdur Belediyesinin vatandaşa  sattığı suyun ton fiyatı 20 tona kadar 1.30 TL., 20 ton üstü 2.60 TL. olduğunu belirtmiştir.

Bu rakamları incelediğimizde Burdur Bele-diyesi Burdur halkına  suyun maliyetinin 3.74 katı fazlasına fahiş fiyatla satmaktadır. Oysaki Burdur halkımız kullandığı suyun % 46.28 lik kısmını % 20 kar ile belediyeden satın almış olsa bile  8.08 kat fazla ödemeyecek toplamda 1.456.333 TL. ödemiş olacaktı. Bu uygulama önceki AKP’li  Belediye başkanı Sayın Saba-hattin Akkaya zamanında, o dönem oy veren meclis üyelerinin de aldığı bir karar olup bu  dönemde uygulamaya devam edilmiştir. Burdur halkına kayıp kaçak, park, bahçe ve belediye tesisleri için kullanılan suların bedelini Vatan-daşımızın sırtına yüklemenin sosyal belediyecilik ve hizmet öncelikli belediyecilik anlayı-şıyla bağdaşması kabul edilmesi mümkün de-ğildir.

Yukarda açıklanan rakamlarda görüleceği üzere Burdur Halkımız zaten fahiş fiyatla su kullanırken bunun üzerine yeni zamla vatandaşımızı iyice zora sokmanın izah edilebilecek, anlayışla karşılanabilecek bir yönü bulunmamaktadır.

Vatandaşımızı üzen bu su zammının uygu-lanmayarak MHP’li Belediye Meclis üyeleri olarak Belediye Meclisince geri alınmasını talep ediyoruz.

Suya zam yapmak yerine suyun kalitesini artırmak Belediyenin sorumluluğu ve görevidir.

Vatandaşımız aylık 5 damacana 95 litre içme suyuna toplam 45 TL. ton olarak da 473 TL. ödemektedir. Halbuki daha kaliteli ve sağlıklı su, belediye musluklarından akmış olsa idi  0.12 TL.  ödeyecekti.

Burdur halkımız kahir ekseriyetle emekli, memur ve asgari ücretle geçimlerini kıt kanaat geçindiren vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Bunun yanında pek çok Ailemiz’ de sosyal yardımlarla ayakta durmaktadır.

Senir suyu için harcanan 10 milyon TL.nin bedelini sırtlanan Burdur Halkına kaliteli, nitelikli ve sağlıklı içme suyu sunmadan suya yapılan zammı MHP Belediye Meclis üyeleri olarak uygun ve kabul edilebilir bulmuyoruz.

100 TL.lik bir saat için firmalar 2 yıl garanti verdikleri bir ortamda  İller Bankasına uğranılan zararın ödettirilmesi için acilen dava açmanızı, İller Bankasının Senir suyu ile ilgili olarak kestiği kesintilerin durdurulmasını, kesilen paraları da geri talep etmenizi talep ediyoruz.

Sunulmayan bir hizmete zam yapmak doğru değildir.

Burdur Belediye Meclisinin uygulamaya koymadan ivedi olarak geri almasını, su zam-mının lehinde oy kullanan Belediye Meclis Üyelerinin kararlarını tekrar gözden geçirmele-rini bekliyor ve talep ediyoruz.

Kodlama : SadeMedia Interactive