2024 Temmuz Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? İşte Tarih! 2024 Temmuz Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? İşte Tarih!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret izni" başlıklı 104/B maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; .verilir."

Mevzuatta Babalık İzninin Ne Zaman Kullanılacağı Hakkında Açık Bir Hüküm Yok!

Babalık izninin kullanımına dair mevzuatta bazı eksiklikler olmakla birlikte genel olarak aşağıda yer verilen hususlara dikkat edilmektedir:

-Babalık izni, eşi doğum yapan memura verildiğinden memur bu izni doğum sonrası kullanmalıdır. Dolayısıyla doğum öncesi anılan iznin kullanılması mümkün değildir.

Babalık izninin kullanımında doğumun gerçekleşmesi esas olduğunda daha ileri tarihlerde bu iznin kullanılması uygun olmayacaktır.

-Söz konusu izin gün hesabıyla (10 gün) belirtildiğinden hafta sonlarına denk gelen sürelerde de bu izin süresi devam edecektir. Dolayısıyla mesai günleri değil tüm günler esas alınacaktır.

-Bu iznin kullanımında memurun isteği şart olup idare re'sen bu izni vermeye yetkili değildir. Ancak memur talep ettiğinde bu izin idare tarafından verilmek zorundadır.

-Mevzuatta iznin kullanımıyla ilgili açık hüküm olmasa da mezkur Kanunun aylıksız izinle ilgili hükmünde eşi doğum yapan memura doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verileceği belirtildiğinden, babalık izninin de doğumun gerçekleşmesinden itibaren ilgili memur tarafından idareye sunulacak belgeyle verilmesi daha uygun olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi