EğitimManşetÜniversite-MAKÜMAKÜ’nün yükselişi sürüyor

1 sene ago

Burdur’da 2006 yılında kurulan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin, 13 yıllık süreçte her alanda kaydettiği gelişmeler, yaptığı atılımlar, araştırma sonuçlarına, anket çalışmalarına da yansıyor. Bir bakıma anketlerde çıkan sonuçlar, MAKÜ’nün gelişme- ilerleme çizgisini ortaya koyuyor, doğruluyor…

İşte; bu çalışmalardan biri de; Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması. (TÜMA) Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2019 yılı sonuçları açıklandı. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2019” sonuçları açıklandı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; TÜMA 2019 neticelerini şu sözlerle değerlendirdi: “Üniversitemizden memnuniyet; 4 yıldır neredeyse tüm kategorilerdeki sıra- lamalarda istikrarla artıyor. Yönetim başarısı, insanın merkezde olduğu bir ekip çalışması ile ortaya çıkar. Bu başarıda pay sahibi MAKÜ ailesinin tüm üyelerine şükranlarını sunuyorum.”

MAKÜ internet sitesinden TÜMA 2019 sonuçları hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

“Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜNİAR) “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2019” sonuçları açıklandı.

Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralamasında geçtiğimiz yıl 24. sırada yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bu yıl 20. sıraya yükseldi. Hem vakıf hem de devlet üniversiteleri arasındaki genel memnuniyet düzeyi ise 48. sıradan 40. sıraya yükseldi. MAKÜ, “Öğrenciler İçin Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu” sıralamasında yakaladığı ivme ile 40. sıraya yükselirken “Öğrenim Deneyimi ve Tatminkarlığı” sıralamasında 46. sıradan 38. sıraya yükseldi. Son yıllarda yaptığı yönetimsel değişiklikler ile üniversitenin yönetim anlayışını yeniden şekillendiren MAKÜ, “Öğrencilerin Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” sıralamasındaki yerini yükselterek 16. sıraya yerleşti. Yine yaptığı yatırımlar ile bölgenin en büyük kütüphanesi olan Prof. Dr. İlhan Varank kütüphanesini öğrenci ve akademisyenlerle buluşturan MAKÜ, “Öğrenme İmkan ve Kaynakların Zenginliği” sıralamasındaki yerini 71’den 61’e yükseltmeyi başardı.

Herhangi bir kurum ya da kişinin finansal desteği olmadan yapılan araştırmanın ilki 2016 yılında yapılmıştı. 2019 yılı araştırmasında 123’ü devlet ve 65’i vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören 35 binden fazla üniversite öğrencisiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen veriler Üniversite Araştırma Laboratuvarı yetkililerince analiz edildi. Elde edilen sonuçlarda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi başarı sıralamalarını önemli oranda artırdı.

MAKÜ, 123 devlet üniversitesinin yer aldığı genel sıralamada 2016 yılında 51. sırada yer almaktayken, 2017 yılında 41. sıraya yükselmiş, 2018 yılında önemli bir başarıya imza atarak 24. sıraya kadar yükselmişti. 2019 yılında ise 20. sıraya yükselerek başarısını devam ettirdi. 2006 yılında kurulan MAKÜ’ye dair Genel Memnuniyet Düzeyi her geçen yıl büyük bir ivme kazanarak artmaktadır.

Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı Memnuniyet Sıralaması

Temel olarak derslerin ve içeriklerinin, öğretim elemanlarının ilgisinin, sınavların geçerliğinin, öğrenci odaklı iklimin, sınıflardaki öğretme, yöntem ve yaklaşımların tatminkârlığının ölçüldüğü bu kategoride 2006 yılında kurulan 15 üniversite arasında en yüksek puan ve düzeye sahip üniversite yine Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi oldu. MAKÜ bu sıralamada bir yılda 46. sıradan 38. sıraya yükseldi.

Üniversiteler olarak, temel amacın öğrenci odaklı bir eğitim sağlamak ve öğrencilerin üniversitelerindeki öğrenim sürecinden memnun olması dikkate alındığında, MAKÜ’nün bu kategoride gösterdiği kayda değer yükseliş, MAKÜ’nün bir eğitim- öğretim kurumu olarak görevini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Öğrenciler için Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu Sıralaması

Yerleşke ortamının çekiciliği, sosyal tesisler, yurt imkânları ve kalitesi, ulaşım rahatlığı, güvenlik, fiziki mekânların estetik ve kullanışlılığı, yerleşkenin konumlandığı çevreye ilişkin öğrenci memnuniyetinin ele alındığı bu kategoride Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversites 188 devlet üniversitesi arasında 40. sırada ve 83 puanla A sınıfı bir üniversite kategorisinde yer almaktadır.

Akademik Destek ve İlgiden Memnuniyet

Öğretim elemanları ve danışmanlara ulaşılabilirlik, öğrenme güçlüğü durumlarında yardım bulabilme, öğrencinin akademik soru ve sorunlarına duyarlılığa ilişkin öğrenci memnuniyetinin belirlenmeye çalışıldığı bu kategoride MAKÜ 2016 yılında 92. sırada yer alırken, 2017 yılında 68. sıraya yükselmiş ve 2018 yılında yine ciddi bir atılım göstererek 52. sıraya yükselmiştir. 2019 rakamlarına bakıldığında ise bu başarıyı korumuştur.

Öğrenci memnuniyetine dayalı bu geri bildirim, öğretim üyelerinin öğrencilerle yakın, doyurucu ve erişilebilir bir ilişki kurduğunu belirtmektedir ve MAKÜ ailesinin akademik açıdan öğrenci merkezli yaklaşımlarının da somut olarak karşılık bulduğunu ve memnuniyet yarattığını ortaya koymaktadır.

Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet

Öğrenci işleri, sınav programları, akademik takvim, yönetime katılım, yöneticilere erişim, yönetsel işleyişin etkililiği ve duyarlılığına ilişkin öğrenci memnuniyetine dayalı bir değerlendirmenin esas alındığı bu kategori MAKÜ’nün A kategorisinde, en üst sırada olduğu ve en başarılı olduğu kategoridir. MAKÜ, 2016 yılında 55. sırada yer aldığı sıralamada, 2017 yılında 25. sıraya yükselmiş ve 2018 yılında Türkiye’de Kurumun Yönetim ve İşleyişinden en yüksek memnuniyet duyulan 20. Devlet Üniversitesi olarak çok büyük bir başarıya imza atmıştır.  MAKÜ öğrencilerinin kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyetine gerekli özeni göstermiş ve bu sayı 2019 yılında 16. sıraya yükselmiştir.

Söz konusu bu memnuniyet düzeyi, öğrencilerin bir bütün olarak Kurumsal İşleyişe dair memnuniyetinin geri bildirimi olarak aynı zamanda, Kurumsal Yönetimin başarısını da ortaya koymakta ve gerçekleştirilen akademik çalışmaların öğrenciler düzeyinde olumlu ve memnuniyet verici düzeyde bulunduğuna dair çok önemli bir geri bildirimdir.  MAKÜ olarak, son 3 yılda her kategoride gösterilen memnuniyete dayalı ilerleme, özellikle yönetim anlayışının doğru ve yerinde bir biçimde inşa edildiğini de göstermektedir. A kategorisinde bir memnuniyet, aynı şekilde A kategorisinde bir Yönetim ve İşleyiş ile mümkündür ve memnuniyet değerleri MAKÜ’de bu düşüncenin işler hale geldiği fikrini desteklemektedir.

Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliğinden Duyulan Memnuniyet

Kütüphane, araştırma kaynakları, laboratuvarlar, merkezler, özel çalışma alanları, akademik destek birimlerine dair memnuniyet düzeyinin dikkate alındığı bu ölçütte, MAKÜ, 2006 yılında kurulan 15 üniversite arasında 2. sırada yer almaktadır.

MAKÜ; 2016 yılında 93. sırada yer almaktayken, 2017 yılında 76. sıraya yükselmiş, 2018 yılında ise 71. sıraya yükselerek son 2 yılda 22 sıra birden ilerleme kaydetmiştir. 2019 verilerine bakıldığında ise MAKÜ, 71. sıradan 61. sıraya yükselerek memnuniyet derecesini 10 sıra daha artırmıştır.

MAKÜ’nün bu kategoride görece daha alt sıralarda yer almasına rağmen, son yıllarda Üniversitemizin Akademik Altyapı ve Fiziki olanakların gelişmesi yolunda gerçekleştirdiği önemli çalışmalar neticelendiği ve yerleşkedeki İnşaatlar tamamlandığı zaman söz konusu memnuniyet düzeyinin artacağı düşünülmekte ve bu alanda elde edilen bu geri bildirim alanlarına özellikle eğilerek öğrencilerin daha zengin araştırma olanaklarına erişmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.”

 

Kodlama : SadeMedia Interactive