ManşetÜniversite-MAKÜMAKÜ’nün BALKAN ATAĞI SÜRÜYOR (Sırbistan Sancak bölgesi Novi Pazar ile yakın ilişkiler)

2 sene ago

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin (MAKÜ) Balkan coğrafyasında, Balkan ülkeleriyle başlattığı yakın ilişkiler, iş birliği arayışları, diyalog kanallarını geliştirmeyi amaçlayan çabalar, artarak sürüyor. MAKÜ’nün Balkan atağında, Sırbistan Sancak bölgesi Novi Pazar önemli bir yer tutuyor. MAKÜ’nün Balkan coğrafyasında Novi Pazar, ya da Yeni Pazar olarak bilinen bölge ile başlattığı sıcak ilişkilere yeni bir halka eklendi. MAKÜ Rektörü Prof. Dr Adem Korkmaz ile MAKÜ heyeti, hafta içersinde Sırbistan gezisinde Novi Pazar temaslarından, somut sonuçlar, ikili anlaşmalarla dönüyor.

Rektör Korkmaz, Boşnak kenti Yeni Pazar görüşmelerini, gerçekleştirdikleri temasları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gezinin ilk ayağında Novi Pazar Belediye Başkanı Nihad Bişevac’ı ziyaret eden MAKÜ heyeti’nin ikinci durağı Novi Pazar Üniversitesi oldu. MAKÜ ile Novi Pazar Üniversitesi arasında somut iş birliği çalışmaları ortaya kondu, projeler şekillendi. MAKÜ Rektörü Korkmaz Novi Pazar’da Türkiye Mezunları Derneği’nde Lise ve Üniversiteli gençlerle sohbet etkinliği gerçekleştirdi.

Rektör Korkmaz twitter hesabından Novi Pazar gezisi hakkında şu paylaşımlarda bulundu:

“Sırbistan programımızın bugünkü ilk durağı Novi Pazar Belediye Başkanı Sayın Nihad Bişevac oldu. Bu coğrafyada yapacağımız çalışmalarda bize sonsuz destek vereceklerini ifade ettiler. Ziyaretimizden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Verimli bir görüşme oldu.

Programımızda ikinci durağımız Novi Pazar Üniversitesi. Daha önce başlayan ilişkilerimizde somut projeleri konuştuk: 1.Ortak bir Araştırma merkezinin kurulması 2. Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi 3. Türkçe yaz okulu programlarına başlıyoruz. Artık binişlerimiz (cübbe) de aynı…

Novi Pazardaki son programımızda Türkiye Mezunları Derneği’nde Lise ve Üniversiteli gençlerimizle güzel bir sohbet toplantısı yaptık. Onları dinledik, Türkiye’yi, Burdur’u ve Üniversitemizi konuştuk.Taşıdıkları heyacan, Türkiye sevdası bizleri hem duygulandırdı hem umutlandırdı.”

NOVİ PAZAR (YENİ PAZAR)

Novi Pazar (Yeni Pazar), Sırbistan, Kosova ve Karadağ’ın kesiştiği bir noktada, Sırbistan toprakları içinde kalan bir Boşnak kenti. Kent Osmanlılar döneminde, 1459-1461 yıllarında kuruldu. Kurucusu İsa Bey İshakoviç aynı zamanda Saraybosna’nın da kurucusuydu. Bugün büyük çoğunlukla Müslüman Boşnakların yaşadığı Sancak bölgesinin merkezi olan Novi Pazar, Osmanlı devrinde küçük bir kent olmakla beraber, stratejik bakımdan önemli bir yerleşim olarak kendini göstermişti.

O devirde Kosova vilayetine bağlı olan kent, 1878 yılında düzenlenen Berlin Kongresi’nde alınan karar gereği Osmanlı’nın elinden alınıp Avusturya Macaristan İmparatorluğu’na verildi. 1908’de tekrar Osmanlı hâkimiyetine giren kent, Balkan Savaşları’nın ardından Sırbistan Krallığı’nca işgal edildi. Bundan böyle Sırp yönetimine geçen kent, ilgisizliğe mahkûm edildi ve giderek önemsizleşti.

Sancak bölgesi Sırbistan ve Karadağ’ın ayrılmasından sonra coğrafi bakımdan ikiye ayrıldı. Novi Pazar Sırbistan kesiminde kaldı.

Novi Pazar, bir Osmanlı devri kenti olarak o devir özelliklerini yansıtan mimari yapılara sahip. İshak Bey’in yaptırdığı kule 15. yüzyıldan kalma. Altun Alem Camii ise 16. yüzyıla ait.  Emir Ağa Hanı, Sopoçani Manastırı ve 15. yüzyıla kayıtlı bir hamam da görülmesi gereken eserler arasında. Kent, Boşnak yaşam tarzı ve kültürünün en canlı olduğu merkezlerden biri.

2003 sayımına göre Boşnaklar nüfusun yüzde 45’ini, Sırplar yüzde 35’ini oluşturuyor. Bölgede küçük bir Türk azınlık da var. Sancak bölgesi Balkanlar’da Sırbistan ve Karadağ arasındaki koridorda yer alıyor. Bu bölgeye Sancak denmesinin sebebi de Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki son sancağının burada bulunmasıydı. Osmanlı’nın son dönemlerinde Sancak topraklarının bir kısmı Bosna Hersek eyaletinde bir kısmı da Kosova vilayetinde kalmıştı.

Novi Pazar’a dair ilk kayıt 15. yüzyıla aittir. Bu kayıtta şehir, Dubrovnik bölgesine bağlı bir kasaba olarak belirtilmiştir. Osmanlı Devleti döneminde şehir, Balkanlar’ın genelinde ünlü bir şehir olmuştur. Osmanlı idaresinde şehir, Sancak bölgesinin başkentidir. 19. yüzyıldan Osmanlı idaresinin sona erdiği döneme dek Yeni Pazar, Kosova Vilayeti’nin sınırları içinde olmuştur. 1878 yılında, Berlin Kongresi ile beraber şehir, dünya tarafından da duyulmaya başlanmıştır.

Bu dönemde Osmanlı Devleti ile Batı devletleri arasındaki sorunlardan birisi de burası olmuştur. 1878 yılı, şehrin Osmanlı’dan koparılışının başlangıcıdır. Şehir, 1878-1908 yılları arasında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu egemenliğine girmiştir. 1908’de Yeni Pazar yeniden Osmanlı hükümranlığına alınsa da, bu durum, patlak veren Balkan Savaşları ile tamamen değişmiş ve şehir 1912 yılında Sırbistan Krallığı tarafından işgal edilmiştir. 1912 sonrasındaki süreçte şehir, hızla önemini ve gücünü kaybedip sıradan bir şehir hâlini almıştır.

Kodlama : SadeMedia Interactive