Yürüttüğü projeler ile adından sıkça söz ettiren Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) küresel salgın döneminde de çalışmalarına devam ediyor. 

Proje başarılarına bir yenisini daha ekleyen MAKÜ öğrencilerinin hazırladıkları projeler Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edildi.

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı başvurularında MAKÜ öğrencileri tarafından hazırlanan 15 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü.

MAKÜ Bucak Teknoloji ve İlahiyat Fakülteleri öğrencilerinin dörder projesi kabul edildi. Veteriner Fakültesinden 3 öğrencinin projesi uygun görülürken, Fen Edebiyat Fakültesinden 2, Eğitim Fakültesinden ve Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu’ndan ise birer öğrencinin projeleri desteğe değer görüldü.

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı başvurularında projeleri kabul edilen öğrenciler şöyle;

Veteriner Fakültesinden 3 proje

Aleyna Gacar : Ohmik Isıtma İşleminin Sıvı Yumurtada Salmonella Enteritidis İnsitivasyonu Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Arif Kaan GaripEşek Sütlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotiklere Duyarlılığı

Tuğçe Bektaş: Farklı Elektrik Alan Şiddetlerinde Uygulanan Ohmik Isıtma İşleminin Çocuk Devam Sütlerinde Listeria Monocytogenes İnaktivasyonuı Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi

İlahiyat Fakültesinden 4 proje

Arzu Beyza Bezci : 1402 Ankara Savaşı Sonrası Anadolu’ya Göç Eden Timurlu Bilginlerin Osmanlı Devletindeki Etkileri: Hekimler ve Edipler Örneği

Asiye Şimşek : Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırat-I Müstakim Dergisinin 6. Cildinde Bahsedilen Türkistan Coğrafyasındaki İlmi, Siyasi, İktisadi ve Toplumsal Gelişmelerin Tespiti ve Tahlili

Feridenur Uçar: İnsanın Kendini Okuması ( Alak Suresinin İlk Beş Ayeti Bağlamında)

Gonca Kaya: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sebülürreşad Dergisinin 9. Cildindeki Son Dönem Osmanlı-Afgan İlişkilerinin Tespit ve Tahlili

Fen Edebiyat Fakültesinden 2 Proje

Bayram Devlet: Lityum-İyon Batarya Hücresinin Üç Bileşenli Mimaride Üretimi ve Karsiterizasyonu

Cihan Açan: Prumus Cerasifera Cv. Pissardi Nigra? Süs Eriği Yaprağının Total ve Monomerik Antosiyanin Tayini ve Hplc-Dad Antosiyanin Profili

Eğitim Fakültesinden 1 Proje

Selin Görür : Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Çevresel Duyarlılık İlişkisi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği

Bucak Teknoloji Fakültesi 4 proje

Ceyda Gül Çınardal: Bucak Teknoloji Fakültesi İçin Güneş Enerjisi Veri Takip Sistemi Geliştirilmesi

Serhat Eryaşar: İnternet ve Hücresel İletişim Teknolojisi Gerektirmeden Tarım Arazileri İçin Akıllı Sulama Sistemi

Şerif Doğru: Çekirdek Segmentasyonunda Alternatif ve Hbrit Semantik Segmentasyon Mimarilerinin İncelenmesi

Zehra Hayme Babacan: Elektrik ve İnternet Hizmeti Gerektirmeden Tarım Arazileri İçin Akıllı İzleme Sistemi

Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulunda 1 proje

Burcu Karagöz: İşitme Engelli Bireylere İşaret Dili Yöntemi İle Afet Bilinci Eğitimleri Verilmesi