EkonomiManşetÜniversite-MAKÜMAKÜ’den Burdur’u yakından ilgilendiren organizasyon (Akademi, KIRSAL ALAN’a el attı)

5 sene ago

11 Aralık 2015 Cuma günü  ilimiz Ağlasun ilçesinde, kırsal kesimde yaşayanların yaşam standartlarının yükseltilmesi, Burdur turizminin geleceğinin yakından ilgilendiren, Burdur’daki doğal güzelliklerin korunması, ekonomik değere dönüşmesi anlamında fikri temellerinin atıldığı akademik bir toplantı düzenlendi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğiyle Sagalassos Lodge Otel’de organize edilen KIRSAL ALAN ÇALIŞTAYI örnek bir atöyle çalışmasına sahne oldu.

MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen Kırsal Alan Çalıştayı’nda Burdur’daki kırsal alan sorunları masaya yatırıldı. Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Ergun, Çalıştay’ın amacını “Günümüzde aslında sosyal, ekonomik tüm boyutlarla baktığımızda bütün ele alışlar kentleşme üzerinden tartışılıyor. Kırsal alanların ya da köy diye adlandırabileceğimiz alanların hak ettiği önemi taşıyor olmakla birlikte biraz göz ardı edildiği kaygısını taşıdık. Ve bu noktada biraz daha yerelden hareketle bu kırsal alanlar çalıştayını düzenlemeyi kararlaştırdık” sözleriyle özetliyor.

Açış konuşmaları ile başlayıp, açılış oturumu ile devam eden birinci ve ikinci oturumların da yapıldığı Çalıştay verimli geçerken, gelecek açısından da ümit verdi.

Vali Hasan Kürklü, ilimiz Milletvekilleri Reşat Petek, Mehmet Göker, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, BAKA Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, Akademisyenler, TKDK İl Kordünatörü Selami Okka, Tarım ve hayvancılıkla ilgili STK Yöneticileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Köylerden kentlere göçü önlemek lazım, köylerde altyapıyı güçlendirmek lazım

Burdur’da doğa turizminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara ve projelere öncelik veren Vali Hasan Kürklü yaptığı konuşmada, “ülkemizin asıl meselelerinin birisi kırsal kesimden şehirlere göç oluşturmaktadır. Kırsal kesimden şehirlere göçün önlenmesi lazım. Devletin bu konuda almış olduğu önlemlerin başında kırsal kesimlere yapılan ciddi yatırımlar ve teşvikler geliyor. Kırsal tarımın desteklenmesi, sulama rejimi, arazi toplulaştırılması, Tarım aletlerine verilen hibe ve teşvikler, destekler var. İlimizde de bu faaliyetleri sürdüren Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumunun kurulması, Kalkınma Ajanslarının Kurulması anlamında çok ciddi yatırımlar var. 285 proje desteklendi. Kırsal Turizmi desteklemede Isparta, Burdur ve Antalya illerinden 40 projeye yaklaşık olarak 10 milyon lira destek sağlandı. Son zamanlardaki çalışmalar iyi ama yeterli değil. Taşımalı eğitim köylerde genç nüfusu olumsuz etkiledi. Okulların kapatılması da ayrı bir sorun. Bu sorun her tarafta var. Köye dönüşün sağlanması, köylünün de kalkınmasının sağlanması gerekir.” şeklinde konuştu.

Vali Kürklü konuşmasının devamında; Köy altyapısının güçlendirilmesi, Köyde yaşayanların hayat standartlarının yükseltilmesinde elimizden gelen yatırımları yapmaya çalışıyoruz. Bizim bir şekilde köydeki vatandaşı köyde tutmamız, büyükşehirlere göçü önlememiz lazım. Bunu becerdiğimiz zaman büyükşehirlerin de sorunları çözülmüş olacaktır. Önümüzdeki zamanda köy yollarının sıcak asfalt yapılması bağlamında çalışmalarımız var. Ulaşımı ve köy yaşantısını iyileştirdiğimiz zaman gerekli yatırımlarda köylerimize doğru akma bağlamında hız kazanacaktır. Çalıştayımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz’da Çalıştay konuşmasında “Üniversitelerimiz ülkemizde son yıllarda vizyonunu yerine getirmek için önemli bir sorumluluk ve ivme kazanmış durumdadır. Türkiye’mizin her ilinde en az bir üniversite var. Üniversitelerimiz sadece eğitim ve öğretimin yapıldığı yerden ziyade son zamanlarda toplumsal problemlerin çözüldüğü merkezler olarak da hizmet vermeye başlamıştır. Üniversiteler evrensel bilginin üretildiği, eko sistem içerisinde varlığını sürdürdüğü, toplumsal sorunların çözüm merkezi olduğu yerlerdir. MAKÜ’de Burdur ve Türkiye’mize hizmet etmektedir. Kalkınma Ajanslarımız, STK ve diğer Kamu Teşkilatlarımız Yöremize ve Bölgemize yerel destek sağlıyor. Toplantımızın asıl konusu da Üniversitemizin bu misyonuna ve sorumluluğa uygun olarak katkı sağlamaktır. Bir problem geldiğinde Üniversite olarak alt yapısını oluşturup Akademisyenlerle bunu çözümlemek için ekip çalışmasını bilimsel çerçevede ortaya koyabilmektir.” dedi.

Rektör Korkmaz, “buradan çıkan sonuçları İlgili kurumlara, devlet birimlerine iletir, paylaşırız. Akademinin asıl görevi bu alanda çalışmayı yapmaktır. Bu bağlamda Kırsal alanın önemi, kentleşme, sorunlar, kırsaldan kentlere göç, sanayileşme, şehirleşme, sosyal ve ekonomik yansımaları ve daha bir çok unsurların içinde bulunduğu konular burada tartışılacak. 2016 yılı içinde daha geniş katılımlı olarak tartışacağız. Bu Çalıştayı 2016 yılında Sempozyuma dönüştüreceğiz. Burdur % 58’i 1. ve 2. tarım alanına sahip, hayvancılığa baktığımızda en iyi illerden bir tanesi. Toplam hayvan sayısı bakımından 7. sıradayız. Turizm bakımından da zengin bir il durumundayız. Tarımsal değerlerimizin yanında Kültürel ve Turizm değerlerimiz de var. Bunları en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Sanayi, endüstri değerlerimizi de geliştirmek lazım. Burdur’umuzu her yönüyle değerlendirelim.” şeklinde konuştu.

‘Siyasetçi olarak siyaseti Ankara’da bıraktıklarına dikkat çeken’ ilimiz CHP Milletvekili Mehmet Göker, ‘tüm Burdur Milletvekillerinin Burdur’a neler yapılabilir noktasında birleştiğini’ vurguladı.

‘Burdur için neler yapabiliriz?’ konusunda Milletvekili Göker’in söylediklerini onaylayan AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, “kırsal kalkınmada teorik çalışmaların tek başına yeterli gelmeyeceğini, bu çalışmaları fikre dönüştürerek somut sonuçlar alınması gerektiğini” ifade etti.  Ülkemizde son 12 yılda kırsal alanda kalkınmanın gözle görülür derecede arttığını belirten Petek, hem kırsal hem de ülke olarak kalkınmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından oturum başkanlığını MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz’ın yaptığı açılış oturumuna geçildi. Oturumda Ankara Üniversitesi SBF Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Geray, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Özcan Türkoğlu ve TKDK Burdur İl Koordinatörü Selami Okka yer aldı.

Açılış oturumunun ardından Rektör Korkmaz, Milletvekilleri Göker ve Petek ile Vali Kürklü’ye Çalıştay’a katılımlarından dolayı MAKÜ anmalığını, panelistlere ise teşekkür belgesi verdi.

Daha sonra başkanlığını Süleyman Demirel Üniversitesi İBF İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu’nun yaptığı 1. oturuma geçildi. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Göktürk, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Attila Acar, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Naci Sevkal, Türkiye Kalkınma Vakfından Rıfat Dağ,  Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Abdullah Aysu’nun panelistliğini yaptığı oturumda “Türkiye’de Kırsal Alan Yönetimi ve Kırsal Kalkınma” konusunda görüşler bildirildi.

Oturum sonunda Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, Karamanlı Kaymakamı Yusuf Altun, Çeltikçi Kaymakamı Ahmet Tahsin Onat, Yeşilova Kaymakamı Necdet Özdemir ve Çavdır Kaymakamı Musa Kazım Çelik tarafından panelistlere katılım belgeleri verildi.

Ardından başkanlığını İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Attila Acar’ın yaptığı 2. oturuma geçildi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Süleyman Demirel Üniversitesi FEF Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Songül Sallan Gül, MAKÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Ceylan, MAKÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şima Şahinduran ve Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökday’ın panelistliğini yaptığı 2.oturumda “Kırsal Alan Sorunları ve Tartışmaları” konusunda görüş alış-verişi yapıldı.

Çalıştayın sonunda gerek panelistler gerekse diğer katılımcılar, böyle önemli bir konuyu hatırlattıkları ve gündeme getirdikleri  için MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz’a teşekkür ettiler. Çalıştay’a katılan akademisyenler 2016’da yapılacak olan Sempozyumu büyük bir merakla beklediklerini ve Sempozyuma katkı sağlamak istediklerini ifade ettiler. Katılımcılar, misafirperverliklerinden ve organizasyondan dolayı Rektör Korkmaz’a teşekkür ettiler. Çalıştay, Sagalassos ziyaretinin ardından son buldu.

Kodlama : SadeMedia Interactive