Türk Eğitim Sen üniversite temsilciliği, en yakın sendikaya 61 fark ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde yetkili sendika oldu. MAKÜ’de yetkili sendikanın iş yeri temsilciliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına Türk Eğitim Sen İl Başkanı Orhan Akın, sendika yönetim kurulu üyeleri; Türk Eğitim Sen üniversite temsilcileri, Türk Eğitim Sen üyesi akademik ve idari personel, MHP İl Başkanı Hikmet Ökte ve MHP İl Başkan Yardımcısı Gültekin Oktay, MHP Merkez İlçe Başkanı Adnan Kaya, Burdur Türk Ocağı Başkanı Doç. Dr. Himmet Büke, TÜRKAV İl Başkanı Ayhan Mete, Ülkü Ocakları Burdur İl Başkanı Abdurrahman Arıkan, Burdur basının temsilcileri ve misafirler katıldı.

“Paydaşlara fırsat eşitliği sunularak “biz” dili inşa edilmelidir!”

Selamlama konuşması, Türk Eğitim Sen üniversite akademisyen temsilcisi Doç. Dr. İlker Yiğit tarafından gerçekleştirildi. Yiğit, protokol, sendika üyeleri, misafirler ve basının temsilcilerine hoş geldiniz dedikten sonra konuşmasında, “Üniversiteler akademik özgürlük temelinde çoğulculuğun egemen olduğu, her türlü fikrin tartışılabildiği, merkezinde bilimin ve bilimselliğin olması gereken ülkemizin göz bebeği kurumlarıdır. Birilerinin “ya bizden olacaksınız ya da ötekisiniz” dediği, dirsek gösterdiği, çalışanlarını yok saydığı, günlük küçük hesapların akademik liyakat ve hakkaniyetin önüne geçtiği kurumlar değildir, olmamalıdır. Biruni’nin asırlar önce dile getirdiği üzere “Bilim ve sanat, itibar görmediği toplumları terk eder”. Dolayısıyla üniversitede yönetme nöbetini devralan, bu sorumluluğu ve emaneti üstlenenlerin akademik ve idari personelin kurumsal aidiyetlerini pekiştirecek yönetişim anlayışını benimseme, üniversite çalışanlarının kurumun paydaşı olduğunu unutmadan, yetkinlikleri çerçevesinde paydaşlarına fırsat eşitliği sunma, ben ve ötekini dilini değil, biz dilini inşa eden bir anlayışı sahip olma zorunluluğu vardır. Bu zorunluluğun farkında olarak hareket eden bir üniversite başarıya ulaşıp ulusal ve uluslararası sahada ses getirecek işler yapabilir. Aksi takdirde sübjektif kriterlere göre seçilmiş bir grubun, yetkinlikleri dışında kalmasına rağmen her konudan ve her şeyden anlayan ‘kerameti kendinden menkul’ kapalı devre bir sistem ortaya çıkar ki bu durumda sadece yereldeki kurum değil ulusal ve uluslararası düzlemde millet olarak kaybetmiş oluruz.” dedi.

“Haksızlık ve adaletsizlik karşısında ilkesel ve kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz!”

Yiğit konuşmasında şunları söyledi; “Türk Eğitim Sen’e bu zorlu süreçte gönül veren, iyiliğe adalete taraf olma noktasında taşın altına elini koyan, sendikal mücadelemizi dert edinen ve üye olmak suretiyle destek veren tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte tüm akademik ve idari personelin haklarını her platformda savunacağımıza, çalışma koşullarının iyileşmesi için gayret göstereceğimize, haksızlık ve adaletsizlik karşısında ilkesel ve kararlı duruşumuzla en yüksek tonda sesimizi yükselteceğimize ve mücadelemizi her daim sürdüreceğimize sendikam, arkadaşlarım adına huzurlarınızda söz veriyorum.”

“Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir kurumsal yapı hedefliyoruz!”

Türk Eğitim Sen İl Başkanı Orhan Akın ise konuşmasında şunları söyledi; “Türk Eğitim Sen olarak üniversitede sendikal yetkiyi almanın haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.  Bu süreçte emeği olan üniversite temsilciliğimize, üye çalışması yapan gönüldaşlarımıza, duygularımızı paylaşanlara ve açılışımıza katılan siz değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yoğun bir şekilde gerçekleşen sendikal mücadelemizi, her türlü olumsuzluğa karşın ilkesel duruşunu koruyarak yanımızda olan akademik ve idari kadroda çalışan üyelerimizin desteği ve teveccühü sayesinde kazandık. Bizim mücadelemiz kişilerle değildir. Amacımız kişilerle kavga etmek hiç değildir! Üniversitede insan onuruna ve haysiyetine yakışır bir çalışma ortamının temini, atama ve yükseltmelerde adaletin ve liyakatin temel referans olduğu, şüphe ve şaibelerin kendisine yer bulamadığı, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir kurumsal yapının tesisi için mücadele ediyoruz.

“Tüm üniversite çalışanlarının problemlerini çözmek, çalışma koşullarını iyileştirmek, kurumsal aidiyetlerini pekiştirmek için buradayız!”

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversite’nde görev yapan personelin problemlerini dinleyeceğimiz, değerlendireceğimiz ve aksiyon alacağımız sendika temsilcilik ofisimiz tüm üniversite çalışanlarına hayırlı uğurlu olsun! Üniversite çalışanlarının tamamına kapımız hep açıktır. Sadece üyeleri için çalışan değil tüm üniversite personelinin problemlerini çözmek, çalışma koşullarını iyileştirmek, kurumsal aidiyetlerini pekiştirmek için buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz.

“Türk Eğitim Sen: Büyük bir sevdanın adıdır!”

Heyecanımızı hiç kaybetmeden inandığımız değerler uğrunda mücadelemizi sürdürecek, üniversite çalışanlarının “bu problemleri çözerse Türk Eğitim Sen çözer” ifadesinin omuza yüklediği sorumluluğun ve gösterdiği teveccühün farkında olarak sendikal çalışmalarımıza devam edeceğiz. “Bana ne, neme lazım, beni ilgilendirmez, herkes kendi başının çaresine baksın” ifadelerin dile getirildiği bir kuruluş değiliz! Olmadık’ Olmayacağız da! Türk Eğitim Sen, hak ve adalet arayışında büyük bir sevdanın adıdır, büyük bir mücadelenin adıdır! Eğitim dilinin Türkçe olduğunu ifade eden, tarihine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkanların bir araya geldiği, gönül birlikteliğin olduğu sendikadır!”

Konuşmaların tamamlanmasının ardından temsilcilik ofisinin açılışı gerçekleştirilerek hatıra fotoğraflar çekinilmiş ve program sona ermiştir.