Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) V. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (ISASOR) gerçekleştirildi.

Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesinde gerçekleştirilen sempozyumda açılış konuşmasını V. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu eş başkanı Doç. Dr. Yosra Jarrar yaptı.

Daha sonra sempozyum düzenleme kurulu eş başkanı Doç Dr. Mim. Sertaç Tümtaş bir konuşma yaptı. Tümtaş konuşmasında Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumunun beşincisine ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Konuşmasının devamında; “Bilindiği gibi enformasyon çağını yaşadığımız günümüz dünyasında günden güne ortaya çıkan teknolojik yenilikler sosyal ve ekonomik yapının sürekli bir biçimde değişim ve dönüşüm geçirmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda ülkemiz dahil olmak üzere 8 farklı ülkeden 80 katılımcının yer aldığı sempozyumumuzun bu yılki ana teması değişen dünyada ekonomi, toplum ve teknoloji olarak belirlenmiştir. Şüphesiz ki böylesine organizasyonları gerçekleştirmek meşakkatli ve zor bir iştir” dedi.

Sempozyumun açılış oturumunda son olarak Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz bir konuşma yaptı. Rektör Korkmaz konuşmasında; “Sosyal bilimler hayatı, insanı, insan ile çevre, ekonomi, toplum ve birey ilişkilerini, toplumdaki ve dünyadaki gelişmeleri neredeyse yaşamın bütün alanlarını içine alan bir perspektifte incelemektedir. Sosyal bilimlerin oluşturduğu ortam, ekosistem ve sosyal bilimlerle gelişen ekonomi, tarih, felsefe, arkeoloji, antropoloji gibi geniş alanlarda ortaya çıkan çalışmalar esnasında bilimin diğer alanlarını da yakından etkilemesi nedeniyle fen bilimleri alanına da çok fazla iş çıkarması bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum. Sosyal bilimler alanındaki gelişmeler ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile de yakından ilgilidir. Çünkü felsefe doğrudan bilimin bütün alanlarını da yakından ilgilendirmektedir. Böyle bir çalışmanın üniversitemizde yapılıyor olması, özellikle Kovid-19 sonrası dönemde yüz yüze sempozyumların ve akademik çalışmaların yapılmaya başlanması bakımından da oldukça önemli. Bu anlamda sosyal bilimler açısından esasında çokça konunun olduğu ve çokça meselenin tartışılacağı bir sempozyumdayız. Bu sempozyumun üniversitemizde yapılıyor olması üniversitemiz açısından da sosyal bilimci olarak benim kendi açımdan da çok anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bütün sempozyum süreci içerisinde emek sarf eden yürütme kurulu üyelerimize, eş başkanlarımıza ve bu konuya destek veren Fen Edebiyat Fakültesi dekanımıza ve değerli katılımcılara huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumda çevrimiçi ve yüz yüze olarak 6 farklı oturum gerçekleştirildi. Sempozyumda ülkemiz dahil olmak üzere 8 farklı ülkeden toplam 80 araştırmacının sunumları yer aldı.