Burdur'da Karbonu Tutan Mucize: aLgaç Burdur'da Karbonu Tutan Mucize: aLgaç

Avşarhan’da gerçekleşen etkinlikte, moderatörlüğü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Öner yaptı. Panelde, Doç. Dr. Volkan Savaş Genç ve Doç. Dr. Gökmen Arslan sunumlarını gerçekleştirdi.

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Öner, akademik dürüstlük ve etik ihlallerin önlenmesinin önemine değindi. Öner, “Yükseköğretimde akademik dürüstlük ve bilimsel etik oluşturmak önemlidir ve akademide etik kültürün geliştirilmesi en önemli öncelik olmalıdır. Akademik dürüstlük olmazsa, akademik dünyadaki kişi ve kurumlar güvenirliliklerini ve itibarlarını yitirirler. Bu nedenle bir üniversite, akademik usulsüzlük ve hatalı davranışlara müsamaha göstermemelidir.” dedi.

D S C7216

MAKÜ Veteriner Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Savaş Volkan Genç, ‘Etiğin Serüveni, Nereden Nereye’ başlıklı sunumunda, etik kavramının tarihsel gelişimini ve günümüzdeki önemini anlattı. Genç, “İnsanın kendini bilmesi, etik soruların ortaya çıktığı noktadır. Bilgisizlik, günümüz etik çıkmazlarının kaynağıdır. Etik, insanlar arası ilişkilerde değer sorunlarını inceler ve insanca yaşamın koşuludur.” şeklinde konuştu.

Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökmen Arslan, ‘Neden Etik İhlal Yaparız? Etik İhlallerin Psikolojik Temelleri’ başlıklı sunumunda, etik ihlallerin psikolojik nedenlerini ele aldı ve deneylerden örnekler verdi.

D S C7149

Panel, Prof. Dr. Hakan Öner'in panelistlere teşekkür belgelerini takdim etmesiyle sona erdi. Bu etkinlik, akademik camiada etik kuralların hatırlatılması ve uygulanmasının teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıdı.

Kaynak: MAKÜ Basın